Léčba a následná péče

02.01.2013

Vztah mezi krizovými situacemi a závislostním chováním

Zveřejnil: PhDr. Petra Vondráčková Ph.D. | Poslední úprava: 02.01.2013

Mezi závislostním chováním a krizí lze vymezit tři základny typy vztahu: závislostní chování jako důsledek nezvládnuté krizové situace, závislostní chování jako příčina krizové situace a krize v procesu léčby závislostí (Hajný, 2002; Millerová, 2011)

Závislostní chování jako způsob zvládnutí krizové situace

Někteří lidé místo konstruktivního vyřešení a zvládnutí krizové situace raději zvolí příjemnější cestu prostřednictvím užívání návykových látek nebo jiného závislostního chování, jejichž hlavní funkce je zmírnění či naprosté odstranění psychické bolesti, která doprovází krizovou situaci. Za těchto okolností pak užívání psychoaktivní látek nebo jiné závislostní chování pomáhá vyhnout se důsledkům vlastního chování a prožívání (Hajný, 2002). V této souvislosti lze očekávat, že v procesu úzdravy se pozůstatky nezvládnuté krizové situace mohou objevit jako téma k dodatečnému zpracování.

Závislostní chování jako příčina krizové situace

Závislostní chování po nějakém čase obvykle vede ke krizové situaci, což může být dáno jednak povahou rizikového chování ale i skutečností, že lidé se závislostním chováním především na návykové látce mají omezené zvládací strategie, které pak vedou k častějším krizovým situacím než u lidí bez závislostního chování. Nejčastější krizové situace jejich příčinou je závislostní chování, jsou situační (například odchod partnera, ztráta zaměstnání nebo bydlení v důsledku závislostního chování, diagnostikování infekční nemoci, smrt člena party uživatelů) a neodkladné krizové stavy (například toxická psychóza, sebevražedné chování nebo akutní somatický krizový stav) (Hajný, 2002; Libra, 2003).

V adiktologickým službách se lze častěji setkat s krizovou situací, která se objevila v důsledku závislostního chování, ale i s krizovou situací, která nemusí být nutně se závislostním chováním spojena (jako je například úmrtí rodiče či prožití hromadného neštěstí). V této souvislosti je potřeba si uvědomit, že krizová situace může být pro člověka ze závislostním chováním velmi pozitivní v tom, protože může být právě oním okamžikem, který ho přivede do kontaktu s adiktologickými službami, a pokud je tato krize vhodně zvládnuta, může vést ke změně jeho závislostního chování (Vodáčková, 2002). Výzkumy ukazují, že naučené chování (zvyky), kam patří podle předpokladu KBT i závislostní chování, protože je to naučené dysfunkční chování zvládání určitých situací a naplňování potřeb, má vyšší tendenci ke změně právě v situacích krize (Duhigg, 2012; Rotgers, 2003).

Krizové situace v procesu léčby

Součástí léčby závislostí jsou i krizové situace, které mohou být úzce spojeny se závislostním chováním (například diagnostika infekční nemoci, relaps) nebo jinými okolnostmi (například domácí násilí, manželské problémy). Krizová situace je v procesu léčby vysoce rizikovou situací, která může vést k lapsu a v případě jeho nezvládnutí i relapsu (Wanigaratne et al., 2008). Millerová (2011) uvádí, že čím kratší dobu se osoba nachází v procesu úzdravy, tím snáze se může ocitnout v krizových situacích.  Tato skutečnost souvisí s tím, že závislostní chování bylo pro klienty navyklý neadaptivní způsob zvládání krizových situací a v průběhu léčby o tento způsob zvládání krizových přišli. Klienti by se proto měli v procesu úzdravy naučit nové adaptivnější způsoby, jak krizové situace zvládat jiným způsobem než závislostním chováním.

Použitá literatura

Duhigg, C. (2012). The power of the habit. London: William Heinemann.

Hajný, M. (2002). Drogová závislost a krize. In D. Vodáčková (Ed.). Krizová Intervence (426–447). Praha: Portál.

Libra, J. (2003). Krizová intervence. In K. Kalina (Ed.). Drogy a drogové závislosti, Mezioborový přístup 2 (276-281). Praha: Úřad vlády.

Millerová, G. (2011). Adiktologické poradenství. Praha: Galén.

Rotgers, F. (2003). Cognitive-Behavioral Theories of Substance Abuse. In F. Rotgers, J. Morgenstern, & S. T. Walters (Eds.). Treating Substance Abuse: Theory and technique (166–189). New York: The Guilford Press.

Vodáčková, D. (2002). Krizová intervence. In D. Vodáčková (Ed.). Krizová Intervence (59–73). Praha: Portál.

Wanigaratne, S., Wallace, W., Pullin, J., Keaney, F., & Farmer, R. (2008). Prevence relapsu pro závislá chování. Praha: Centrum adiktologie.

 

 

 


Nahoru
*/ ?> Vztah mezi krizovými situacemi a závislostním chováním Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet