Léčba a následná péče

07.06.2006

Incidence a prevalence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v roce 2005

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 07.06.2006

Indikátor „žádosti o léčbu“ na základě semianonymních údajů vypovídá o počtu těch, kteří požádali o léčbu nebo jinou službu v souvislosti s užíváním drog. Sbírány jsou anamnestické údaje o klientech a informace týkající se především způsobů užívání jednotlivých drog, začátku užívání, frekvence užívání a zdravotního stavu klientů (nemoci přenosné krví) apod. (NMS, 2003).

Tento indikátor se sbírá na:
  • incidenčním podkladě (FTD, First Treatment Demand), udává, kolik lidí požádalo v daném časovém období o léčbu nebo službu poprvé, tj. aniž by se kdykoli předtím kvůli užívání drog obrátilo na jakoukoli instituci,
  • prevalenčním podkladě (TD, Treatment Demand), udává, celkový počet lidí, kteří využívali léčby a služeb v daném období (NMS, 2003).

Od 1.1.1995 eviduje Hygienická stanice hl. m. Prahy informace o uživatelích, kteří požádali o léčbu, poradenskou či sociální službu poprvé. Od 1.1.2002 byl Drogový informační systém (DIS) rozšířen také o informace o všech žádostech o léčbu. Získaná data jsou shromažďována čtvrtletně prostřednictvím pracovišť drogové epidemiologie krajských hygienických stanic. Data se standardně sbírají pomocí dotazníku doporučeného Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA). Dotazník vyplňují přímo zařízení poskytující služby uživatelům drog – nízkoprahová, ambulantní a lůžková zařízení (tj. zdravotnická a nezdravotnická léčebně/kontaktní centra, která poskytují léčebné, poradenské či sociální služby uživatelům drog) (Polanecký et al., 2005).

Do registru Hygienické stanice hl. m. Prahy vykazuje celkem 253 center (76 nízkoprahových, 122 ambulantních, 55 lůžkových). V roce 2005 bylo evidováno celkem 4 372 prvních žádostí o léčbu a 8 534 všech žádostí o léčbu (tabulka 1). Z toho bylo ve věkové skupině 15-39 let evidováno 4 174 prvních žádostí (95,5 %) a 8 096 všech žádostí o léčbu (94,9 %) (obrázek 1) (Polanecký et al., 2006).

V souvislosti s užíváním pervitinu a ostatními stimulancii se léčilo (TD) 4 891 osob (57,3 %), heroinu a ostatními opiáty 2 058 osob (24,1 %), kanabinoidů 1 238 osob (14,5 %) a těkavých látek 183 osob (2,1 %) (tabulka 2) (Polanecký et al., 2006).

Podobně mezi prvožadateli o léčbu (FTD) byli nejčastěji zastoupeni uživatelé pervitinu a ostatních stimulancií (2 627 osob, 60,1 %), následovali uživatelé kanabinoidů (893 osob, 20,4 %), uživatelé heroinu a ostatních opiátů (702 osob, 16,1 %) a těkavých látek (88 osob, 2,0 %) (tabulka 2). Vývoj v letech 1996-2005 ukazuje obrázek 2 (Polanecký et al., 2006).

Použitá literatura:

NMS (2003). Zájem o léčbu a/nebo specializované služby v souvislosti s užíváním drog. http://www.drogy-info.cz/index.php/o_nas/klicove_indikatory/poptavka_po_lecbe_a_odbornych_sluzbach/zajem_o_lecbu_a_nebo_specializovane_sluzby_v_souvislosti_s_uzivanim_drog, 4.5.2006, 9:26.

Polanecký, V., Studničková, B., Klepetková, M., Šeblová, J., Zemanová, R. (2006). Výroční zpráva ČR – 2005. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog. Praha: Hygienická stanice hl. m. Prahy.


Nahoru
*/ ?> Incidence a prevalence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v roce 2005 Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet