Léčba a následná péče

13.07.2006

Léčba drogově závislých partnerů, rodičů

Zveřejnil: | Poslední úprava: 13.07.2006

Článek ve stručnosti představuje léčebné zařízení pro uživatele návykových látek Tannenhof v Berlíně. Čím může být toto zařízení pro čtenáře zajímavé? Pravděpodobně tím, že nabízí mimo jiné léčbu také drogově závislým partnerským nebo rodičovským párům, což je z pohledu stávající praxe zavedené v ČR poměrně nestandardní nabídka. V současné době se společné léčbě partnerů (nikoli rodičů včetně péče o jejich děti) v ČR věnuje jedna terapeutická komunita.

Přístup léčebného zařízení Tannenhof k problematice drogově závislých rodičů lze označit jako systematický, neboť se snaží pracovat s celou rodinou, se všemi jejími členy a provázet je velkou změnou, jakou cesta rodičů směrem k abstinenci bezesporu je. Zvyšuje se tak pravděpodobnost, že rodiče v léčbě uspějí a celá rodina se snáze adaptuje na nový životní styl, který si postupně její členové společně vybudují.

Vedle léčby pro závislé partnerské a rodičovské páry nabízí léčebné centrum Tannehof léčbu také jednotlivcům – mužům i ženám ve věku od 18 do 40 let se závislostí na opiátech, závislostí na více návykových látkách, alkoholu nebo se závislostí na lécích.   Standardní léčba trvá deset měsíců a zahrnuje i tzv. adaptační fázi. V odůvodněných případech lze domluvit i kratší léčebný pobyt. Léčba v Tannenhofu se mimo jiné opírá o intenzivní spolupráci s rodinnými příslušníky klienta, ale i s jeho dalšími blízkými osobami.

Proto má zařízení ubytovací kapacity nejen pro své klienty (40 míst), ale také pro jejich děti (14 míst) v případě, že je vhodné, aby léčba daného klienta probíhala za přítomnosti jeho dítěte. Děti mohou bydlet společně se svými rodiči nebo samostatně. Je pro ně zabezpečena denní péče v dětském domku a také individuální péče. Co se týče jejich věku, společně s rodiči mohou v Tannehofu pobývat děti do 14 let, nicméně v ojedinělých případech lze ubytovat i starší děti. Zkušenosti terapeutického týmu ukazují, že je pro děti závislých rodičů velmi důležité přijít co nejdřív do „čistého“ prostředí bez drog. Proto zařízení podporuje jak osamělé rodiče, tak rodičovské páry při zdolávání byrokratických překážek během jejich přípravy na nástup do léčby.

Zařízení během léčby využívá skupinovou terapii orientovanou zejména na hlubinnou psychologii a sebezkušenost, dále tematické skupiny (rodičovské skupiny, ženské, mužské atd.), individuální a párovou terapii, arteterapii, ergoterapii, sportovní a pohybové aktivity, rodinná sezení, semináře pro blízké osoby, ušní akupunkturu a svépomocné skupiny (podle programu 12 kroků). V denním programu je filozofie svépomocných skupin pevně zakotvena. Každý týden se proto koná v Tannenhofu svépomocná skupina. Klienti mohou docházet do těchto externích svépomocných skupin a dle zkušeností terapeutického týmu hraje tato účast důležitou roli v celém léčebném procesu.  

Vlastní práce se závislými rodiči a jejich dětmi vychází z následujícího předpokladu: Děti závislých rodičů mají za sebou často zkušenost s opakovaně se měnícím bydlištěm, měnícími se blízkými osobami, které o ně pečovaly; také s pro děti nevhodným prostředím, zanedbáváním a násilím. Jak rodiče, tak děti potřebují podporu při zdolávání z toho vzniklých problémů a zátěže.

Koncepce léčebného zařízení Tannenhof nepočítá s vytržením dětí z rodin závislých během pobytové léčby, protože toto oddělení  znamená nebo může přinést odcizení všech zúčastněných. Zařízení se naopak snaží podporovat celistvost rodiny. Potíže a strachy rodiny jsou pak během rodinné terapie v Tannenhofu tematizovány a zpracovávány během výchovy a v rámci kontaktu s dětmi. Pracovat s rodinami znamená zvolit systematický přístup. Každý jednotlivec v rodině musí být při společné práci zohledňován, jak matky a otcové, tak rovněž děti se svými strachy a nedostatky. Pedagogická práce s dětmi by  měla proto zahrnovat mimo jiné i zvládání z toho vyplývajících vývojových obtíží. Láskyplné a důvěryplné atmosféře v dětské skupině napomáhá kontakt  pečovatelů a pečovatelek s dětmi a také vybavení místností.

Práce s dětmi v sobě v celkovém kontextu terapie integruje tři hlavní principy: pedagogickou a terapeutickou práci s dětmi, poradenství, doprovázení a podporu rodičů a konečně péči o společné aktivity rodičů a dětí.

Více informací naleznete ZDE.

 


Nahoru
*/ ?> Léčba drogově závislých partnerů, rodičů Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet