Léčba a následná péče

24.11.2006

Nedostatek zařízení poskytujících péči drogově závislým ženám

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 24.11.2006

Podle Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) ) je v Evropě nedostatek zařízení poskytujících péči drogově závislým ženám. Zdravotnická zařízení v celé Evropě si začínají uvědomovat, že ženy užívající drogy mají specifické potřeby, které vyžadují speciální přístup. Počet zařízení, která poskytují péči pouze ženám, je i nadále velmi omezený. Toto prohlášení zveřejnilo EMCCDA v rámci uveřejnění Výroční zprávy za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evropě.

Podle EMCDDA tvoří v současné době ženy přibližně 20 % všech osob podstupujících protidrogovou léčbu v Evropě. V různých studiích bylo zjištěno, že obava ze zajištění péče o dítě je klíčových faktorem, který ženy odrazuje od vyhledání pomoci. Přibližně jedna ze čtyř žen (23 %), které se zapojí do ambulantní léčby, žije v současnosti s dítětem. Z tohoto důvodu představuje problematika péče o děti nejdůležitější prvek v rozvoji systému služeb zaměřených na ženy, který může přesvědčit drogově závislé ženy k tomu, aby zahájily léčbu a setrvaly v ní. Programy zohledňující rodičovství léčených osob jsou k dispozici v Belgii, České republice, Německu, Řecku, Francii, Irsku, Itálii, Lucembursku, Nizozemsku, Rakousku, Portugalsku, ve Spojeném království a v Norsku.

Dále se prohlášení zabývá rozdíly mezi muži a ženami z hlediska užívání drog v obecné populaci, drogových úmrtí a infekčních nemocí.

Výroční zprávu za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evropě naleznete zde.

Úplné znění tohoto prohlášení naleznete zde


Nahoru
*/ ?> Nedostatek zařízení poskytujících péči drogově závislým ženám Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet