Drogy a společnost

10.03.2006

Drogy a umění

Zveřejnil: PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc. | Poslední úprava: 10.03.2006

Nespočetně umělců - spisovatelů, básníků, dramatiků, hudebníků, malířů i novinářů hledalo svoji inspiraci v drogách. Mnoho z nich za to zaplatilo svojí závislostí na jejich užívání, někteří i smrtí. O problémech mnoha rockových muzikantů s drogami se poměrně všeobecně ví, méně však je asi známo, že i někteří z nejznámějších jazzových hudebníků byli závislými na užívání heroinu. Je škoda, že je jen velmi málo výzkumů, které by se zaměřovaly na vztah mezi užíváním drog a kreativitou jejich uživatelů. Je možné, že stavy stavy změněného vědomí po požití drog dovolí některým lidem nahlížet na svět z nové perspektivy a umožnit jim získat vhled, který později dokáží vyjádřit uměleckými formami. Ale zde je na místě ocitovat varování Paul McCartney, světově známého ex-beatla, který měl svého času rovněž poměrně bohaté zkušenosti s užíváním drog: „Drogy mohou otevřít mnoho dveří. Ale na všechny otázky si člověk musí odpovědět sám.“

Vzhledem k výše uvednému se vám v této kategorii pokusíme zprostředkovat různé pohledy a zkušenosti umělců s drogami. Vycházíme přitom z toho, že umělecká díla mohou být i originální autentickou výpovědí lidí o jejich nejniternějších zkušenostech, jež mohou pomoci zvyšovat naše porozumění o tom, proč lidé drogy užívají.


Nahoru
*/ ?> Drogy a umění Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet