Drogy a společnost

30.06.2014

Sledování online zpravodajství - koníček nebo závislost?

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 30.06.2014

"Závislost na internetu" je forma nutkavého chování, která mezi adiktology vytváří značnou kontroverzi. Podobně jako "závislost na nakupování", "závislost na jídle" nebo "závislost na sexu" nemá toto nutkavé jednání či "nelátková závislost" vlastní psychiatrickou škatulku. Přesto se dá měřit a léčit.

Kritéria pro stanovení "závislosti na internetu" jsou podobná jako u závislosti na návykových látkách. Důležité je, zda má jedinec nad jednáním kontrolu a dokáže odolat nutkání, a potom také zda mu jednání přináší nějaké komplikace v osobním či profesním životě.

Závislost na internetu je často spojována s tzv. gamingem - tedy hraním online síťových her nebo navštěvování stránek s pornografickým obsahem. Může jít také o nutkavé chování, které souvisí se sociálními potřebami a sebe-realizací v rámci tzv. sociálních sítí.

Častým faktorem, který podporuje rozvoj "závislosti na internetu" jsou duševní poruchy, zejména potom poruchy osobnosti. K závislostnímu prohlížení internetu inklinují jedinci, kteří jsou depresivní. Sociální sítě jsou zase často spojeny s projevy narcistní poruchy osobnosti.

Viděli jste zprávy televize "Z"?

Je možné být "závislý na zprávách", jak uvádí tato reportáž?

ANO i NE.

Když pomineme polemiky v odborné obci, zda je nutkavé chování na internetu skutečnou závislostí či ne, zůstává diskuse, zda může online zpravodajství vyvolávat stejné jednání jako "závislost" na online hrách či sociálních sítích. Z hlediska neurobiologie patrně může docházet ke stejnému mechanismu, jako například u nutkavého prohlížení emailů a jejich nadměrné kontroly - nový email nebo zpráva přináší pocit uspokojení, kontrola, zda se objevil nový email nebo zpráva zase mají srovnatelné mechanismy nutkavého chování. O "závislosti" můžeme mluvit ve chvíli, kdy má jedinec problém jednání omezit, tj. například sleduje online zprávy v telefonu při běžných každodeních situacích, kdy jej omezují v práci a kdy mu jejich sledování způsobuje problémy v mezilidských vztazích, popřípadě problémy zdravotní (nedostatečný příjem potravy, pohybu aj.).

Případ hospitalizace pro závislost na sledování zpráv není znám.

Zatímco genetické predispozice k závislosti nesouvísí s intelektem, volba konkrétní látky nebo v tomto případě kontextu nutkavého jednání jím může být ovlivněna.

ZDROJ: 

Caplan, S. E. (2003). Preference for online social interaction: a theory of problematic internet use and psychosocial well-being. Communication Research, 30(6), 625–648.

Davis, R. A. (2001). A cognitive–behavioral model of pathological Internet use. Computers in Human Behavior, 77, 187–195.

Mitchell, S. A. (1998). Freud a po Freudovi. Praha: Triton.

Liu, C., & Kuo, F. (2007). A study of Internet Addiction through the lens of the interpersonal Tudory. Cyberpsychology & Behavior, 10(6), 799–804.

Young, K. S. (2007). Cognitive-Behavioral Therapy with Internet Addicts: Treatment outcomes and implications. CyberPsychology & Behavior, 10, 671-679.

 

 

 

 


Nahoru
*/ ?> Sledování online zpravodajství - koníček nebo závislost? Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet