Drogy a společnost

17.12.2014

O dokumentárních filmech a vizuálních studiích

Zveřejnil: Mgr. Petr Matoušek | Poslední úprava: 17.12.2014

Hlavním smyslem tohoto textu není odkázání do virtuálního prostoru a nabádání ke shlédnutí dokumentárních filmů. Tím pravým důvodem, proč zde avizuji tyto dokumentární filmy, je upozornit na existenci oboru vizuální studia. Vizuální studia jsou na mnoha univerzitách součástí akademického světa různých oborů. Nejen těch uměleckých, ale i těch sociálních, jako je například antropologie, sociologie, genderová studia, disability studies apod. Pro tyto obory se vizuální obrazy filmu a fotografie staly nedílnou součástí a svébytnými výzkumnými nástroji pro vyjádření různých témat. Je vizualita tématem, kterým by se adiktologie měla zabývat?

O dokumentární filmech a vizuálních studiích

Drogy jsou tématem, které je zpracováno v mnoha dokumentárních filmech. Zde jsem vybral pár z nich, kterými je možné se inspirovat, které je možné legálně shlédnout a které jsou kvalitně zpracované. Lze je vidět na portálu, který se dokumentárním filmem zabývá v neobvyklé šíři – od pořádání festivalu v Jihlavě, přes reporty z festivalů, po zveřejňování velmi kvalitních filmů zdarma. Více najdete na : http://dafilms.cz/, kde si můžete vyhledat filmy dle názvů nebo třeba zadat klíčové slovo. Některé jsou zpoplatněné, některé zdarma, některé se občas otevírají zdarma…

Hlavním smyslem tohoto textu ale není jen odkázat do virtuálního prostoru na existenci těchto filmů. Chtěl bych upozornit na něco jiného. Tím pravým důvodem, proč zde avizuji tyto dokumentární filmy, je existence oboru vizuální studia. Vizuální studia jsou na mnoha univerzitách součástí akademického světa různých oborů. Nejen těch uměleckých, ale i těch sociálních, jako je například antropologie, sociologie, genderová studia, disability studies apod. Pro tyto obory se vizuální obrazy filmu a fotografie staly nedílnou součástí a svébytnými výzkumnými nástroji pro vyjádření různých témat. V rámci vizuálních studií se pořádají kurzy, konference, festivaly, o vizuálních studiích vycházejí knihy. Všechny tyto akce mají jedno společné: upozorňují na témata, která v některých oborech nejsou v centru pozornosti. Tímto přístupem také problematizují hranice jednotlivých oborů. Za prvé tím, že nadřazují obrazy nad obvyklý vědecký žánr – text. Za druhé tím, že porušují hranice mezi striktně vědeckým a striktně uměleckým. A za třetí, upozorňují na to, že mnoho důležitých věcí nelze z obrazů, které vidíme, přeložit do písmen bez ztráty.  Vizuální studia můžeme tedy vnímat i jako snahu psaná témata analyzovat a zprostředkovat jiným způsobem – vizuálně.

V tomto kontextu tedy avizované dokumentární filmy nejsou jen produkty pro zhlédnutí, ale především pro zamyšlení. Zamyšlení nad tím, jakým způsobem na tyto filmy a všeobecně i na vizuální studia a jejich mezioborovost reagovat profesně – adiktologicky. Tyto filmy by mohly a měly vzbudit diskusi o tom, jak je lze vztáhnout k oboru, jestli je možné, aby takto vypadala závěrečná bakalářská či diplomová práce, jestli by vizuální studia neměly mít sekci na adiktologické konferenci… Ať chceme, či nechceme, tyto filmy vytvářejí vědění oboru adiktologie, přestože se na nich adiktologové nepodíleli a přestože o nich více či méněmlčí.  Tím, že jsou sou/částí jiných oborů, stávají se sou/částí světa, do kterého adiktologie svým založením patří. Navíc díky vizuální formě se jejich sdělení dostává mnohem většímu publiku, než je tomu u psaných akademických textů.

THE WAR ON DRUGS - ENGLISH VERSION

REŽ: Sebastian J.F.
2007 / Rakousko / 99 min

Od doby, kdy Richard Nixon vyhlásil válku s drogami, uplynulo více než třicet let. Dnes tvoří obchod s drogami přes 7% mezinárodního trhu. Film ukazuje, jak se taková válka vede, a zkoumá situaci v Kolumbii a ve Spojených státech. V čele války s drogami stojí americké policejní sbory DEA (Drug Inforcement Administration). V Kolumbii bojují USA proti drogám narušováním dodavatelského řetězce. V rámci široké ofenzivy zvané Plán Kolumbie se provádějí postřiky polí koky a máku, které mají zničit úrodu. Avšak ani po mnoha letech poprašování se nepodařilo zmenšit rozsah pěstitelských oblastí.V četných odlehlých oblastech Kolumbie nemají rolníci jiné schůdné alternativy obživy, než je pěstování rostlin koky. Koka tak pro ně představuje jediný způsob obživy. Ve Spojených státech je drogová prohibice doprovázena také tvrdými vězeňskými postihy pro všechny, kdo porušují protidrogový zákon. Osudy Richarda Paeyho a Sharandy Jonesové ukazují společenský, politický a osobní dopad takovýchto opatření. Válka s drogami je analýzou války, která začala před téměř čtyřiceti lety, avšak nic nenasvědčuje tomu, že by měla odeznít.

http://www.war-on-drugs.com

ADDICTED IN AFGHANISTAN

REŽ: Jawed Taiman
2009 / Afghánistán, Velká Británie / 78 min

Jaká naděje zbývá dětem v zemi zpustošené válečnými hrůzami a chudobou?

Podle odhadů je až jeden milion Afghánců závislých na drogách, obzvláště na heroinu. Znepokojivé je navíc to, že 40% těchto lidí tvoří ženy a děti. Intimní observační dokument „Addicted in Afghanistan“ zachycuje srdceryvnou skutečnost skrytou za novinovými titulky z pohledu Jabara a Zahira, dvou patnáctiletých drogově závislých mladíků z Kábulu.

HELBRA

REŽ: Mario Schneider
2003 / Německo / 70 min

Film vypráví příběh tří přátel a jejich dlouholeté závislosti na drogách v malé vesničce v regionu Mansfelder Land ve východním Německu. Vypráví o tom, jaká bývala Helbra dříve a jaká je dnes. Vypráví o jejích obyvatelích, kterým schází něco, co z Helbry zmizelo: staletý báňský průmysl. Vypráví o každodenní cestě, o cestě, která vás „chytne“ a „vyzmizíkuje všechno kolem vás“. Je to cesta do Halle, na nádraží, za heroinem. „A pak už není nic“.

DUTCH COCAINE FACTORY - ENGLISH VERSION

REŽ: Jeanette Groenendaal
2007 / Nizozemsko / 55 min

Šokující sebereflexe uvrhne diváka doprostřed pro-paranoidní doku-detektivky, v níž vystupuje závislý Arend, konzument Ligy šampionů, právník a vědecký odborník na drogy. Všichni tito pánové věnují sto procent svého času ilegální droze zvané kokain. Společně navštíví tajnou holandskou továrnu na kokain (Holandsko bylo do roku 1945 nejlepším a největším producentem kokainu na světě). Pokus o fair trade s nálepkou války proti drogám? Arend se snaží najít řešení, protože kvalita kokainu v dnešní době předurčuje jeho konzumenty k detoxu – a kdyby byl legální, jeho výroba by nepřesáhla výrobní cenu kávy. Sílou obrazů, strukturou i těžko uvěřitelnými událostmi snímek spíše tíhne k fikci, jeho autorka - performerka Jeanette Groenendaalová v něm však říká pravdu a nic než pravdu.

WITH OR WITHOUT ME  //  TRONG HAY NGOAI TAY EM (Orig.)

REŽ: Swann DubusPhuong Thao Tran
2011 / Vietnam / 80 min

Thi a Trung žijí v nádherné horské oblasti lemované rýžovými terasami daleko na severozápadě Vietnamu. Jako spousta mladých mužů z kraje, který protíná hlavní heroinová stezka z Laosu do Číny, jsou i oni závislí na drogách a mají virus HIV. Zatímco Thi se snaží se zlozvykem skoncovat, Trung už chce jen zemřít. Snímek „With or Without Me“ je intimním tragikomickým portrétem dvou mladíků žijících na konci světa v komunistické zemi a bojujících s drogovou závislostí, ale i jejich manželek, lékařů a přátel, kteří se je snaží zachránit z okraje propasti.

 


Nahoru
*/ ?> O dokumentárních filmech a vizuálních studiích Ilustrační foto © http://dafilms.com/

  • Sdílet článek
  • Sdílet