Drogy a společnost

22.09.2015

19. číslo kulturního čtrnáctideníku A2 je věnováno tématu drog

Zveřejnil: Mgr. Petr Matoušek | Poslední úprava: 22.09.2015

Kulturní čtrnáctideník A2 je periodikum, které se věnuje kultuře v nejširším možném kontextu. Nenajdeme zde jen recenze na knihy, filmy či výstavy, ale i politické komentáře (rubrika Zahraničí, Společnost), vyhraněné názory (rubrika eskalátor) a výzvy či komentáře k občanským aktivitám (rubrika Odpor). Svým zaměřením se časopis hlásí spíše k levicovému názorovému spektru a tak i téma drog je vlastně vtaženo, jak je v editorialu připomenuto, do nesamozřejmého kontextu: „Drogy jsou každodenní součástí našich životů. Ať už jsou to tolerované stimulanty káva a čaj, pomáhající udržovat v chodu soukolí kapitalismu… (Kouba, 2015, s. 2)“. Tento pohled zasazující drogy do politického prostoru není v českém prostoru běžný, v zahraničních studiích je užíván častěji (srovnej např.: Taylor-Wickenden, 2015).

Autoři a autorky se v tematickém čísle časopisu věnují spíše drogám (opravuji dle editorialu: substancím): „V tomto čísle se ovšem věnujeme především substancím, které mají moc měnit lidské vědomí a které legislativa z různých důvodů zakazuje – třeba i proto, že jejich účinky nejsou slučitelné s převládající produktivistickou morálkou (tamtéž).“ Přestože opětovně editorial zasazuje drogy do tohoto rámce, ne ve všech tematicky ukotvených článcích je tento rámec přítomný.

Literatuře se věnují tři články. První text Karla Kouby (2015) je recenzí románu ukrajinského spisovatele Jurije Andruchoviče Moskoviáda, který zachycuje jeden den básníka v osmdesátých letech v Moskvě, kdy navzdory nedostatku alkoholu v oficiálních magacínech, se básníkovi za pomoci neoficiální samohonky, podaří propít do delirantního světa tajného labyrintu moskevského metra…  Téma alkoholu a ruské literatury rozvíjí v obecné rovině Anne Hultsch (2015) ve své eseji Bezvýchodně žalostný tón. Autorka upozorňuje na to, že pití vodky patří k nejčastějším stereotypům spojovaným s Ruskem/Rusy a jak se tento stereotyp proměňuje ve společenských změnách na území Ruska a bývalého Sovětského Svazu.  Andrea Zelenková (2015) se věnuje prostoru americkému a vodka je zaměněna za drogy. Studentka komparatistiky upozorňuje, že americkému knižnímu trhu v oblasti drog vévodí paměti drogově závislých a hledá odpověď na otázku, odkud pramení obliba tohoto žánru.

Oblast filmu je zastoupena esejí Mílana Tesaře (2015) o filmu Skrytá vada režiséra Paula Thomase Andersona, který vyšel na DVD. Film je adaptací románu Thomase Pynchona. Adaptace i kniha vyprávějí příběh zdrogovaného detektiva, který vyšetřuje spletitý případ.

Výtvarnému umění je věnován jeden text o dvou výstavách, které komentuje básník a publicista MEMFER (2015). První výstava byla k vidění ve Slovenské národní galerii a pod názvem Tekutá múza byla zaměřena na vztah alkoholu a slovenských výtvarníků. Druhá výstava s názvem Pod vlivy se uskutečnila v Paříži a věnovala se působení jiných drog na výtvarné umění.

Časopis přináší dva rozhovory o drogách, respektive o léčbě. První rozhovor s psychiatrem Tomášem Páleníčkem představuje psychiatrovu zkušenost s výzkumem drog a jejich využití v medicíně (Kouba & Rychetský, 2015). Druhý rozhovor je s vedoucím lékařem substitučního centra Drop In v Praze Zdeňkem Veselým, který popisuje nejen problematiku substituční léčby, ale vyjadřuje se i k proměně veřejného prostoru a neexistenci aplikačních místností (Rychetský, 2015). Na rozhovor s Tomášem Páleníčkem o experimentálním využití psychedelik a nových syntetických drog navazuje esej Rity Kočárové (2015), která pracuje jako výzkumná asistentka v Národním ústavu duševního zdraví. Její text Proti kouření i úzkosti, jak využít psychedelika v medicíně se zabývá paradoxem psychedelických látek, kdy na jedné straně mají tyto látky status posvátné medicíny a na straně druhé jsou v západní společnosti legislativně zařazeny do škatulky nepřijatelných látek.

Následující tři texty spojuje téma politiky. V textu Tomáše Uhnáka (2015) je připomenut a možná i představen novinář a aktivista Michael Pollan, který je důležitou autoritou potravinového hnutí (pro další informace navštivte jeho webové stránky: Pollan, 2015). Autor upozorňuje na propojení tématu drogové politiky a regulace potravin v případě drog rostlinného původu v díle Michaela Pollana. Rostlina konopí je i ústředním pojmem v následujícím textu Lukáše Pokorného (2015), který popisuje dlouhou cestu k léčebnému konopí v České republice. Jakub Horňáček (2015) se věnuje Portugalsku a následkům dekriminalizace drog pro svoji potřebu, která vstoupila v platnost v roce 2000.

Pokud Vám ještě zbudou síly, můžete si odpočinout u textu Stanislawa Ignacy Witkiewicze (2015), polského spisovatele, který v knize Narkotika z roku 1932 popisuje své zkušenosti s drogami. Ukázka z této knihy pod názvem Peyotl rámuje celé téma drog pohledem z vlastní zkušenosti.

 

Použitá literatura:

Horňáček, J. (2015). Jiná válka proti drogám. Portugalsko a dekriminalizace omamných látek. A2, XI(19), 30.

Hultsch, A. (2015). Bezvýchodně žalostný tón. Vodka jako katalyzátor pocitů. A2, XI(19), 6.

Kočárová, R. (2015). Proti kouření i úzkosti. Jak využít psychedelika v medicíně. A2, XI(19), 27.

Kouba, K. (2015). Editorial. A2, XI(19), 2.

Kouba, K. (2015). Konec dějin v Moskvě. Strašidelný román Jurije Andruchoviče. A2, XI(19), 3.

Kouba, K., & Rychetský, L. (2015). Vrací se doba experimentů. S tomášem Páleníčkem o léčivosti psychotropních látek. A2, XI(19), 20-21.

MEMFER. (2015). Výtvarníci pod vplyvom. A2, XI(19), 10-11.

Pokorný, L. (2015). Boj o čtyřicet kilo. Dlouhá cesta k léčebnému konopí. A2, XI(19), 28.

Pollan, M. (2015, 22. 9. 2015).   Retrieved from http://michaelpollan.com

Rychetský, L. (2015). Život s metadonem. Se Zdeňkem Veselým o substituční léčbě. A2, XI(19), 29.

Taylor-Wickenden, S. (2015). Marxist view of the drugs trade.   Retrieved from http://agorans.org/2015/01/03/marxist-view-of-the-drugs-trade/

Tesař, A. (2015). Opar nejistoty. Skrytá vada Paula Thomase Andersona. A2, XI(19), 9.

Uhnák, T. (2015). Botanika touhy. Drogy podle Michaela Pollana. A2, XI(19), 26.

Witkiewicz, S. I. (2015). Peyotl. A2, XI(19), 22-23.

Zelenková, A. (2015). Prošel jsem si peklem. Literární zpovědi závislých. A2, XI(19), 7.

 


Nahoru
*/ ?> 19. číslo kulturního čtrnáctideníku A2 je věnováno tématu drog Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet