Adiktologie ve světě

05.12.2009

Pravidelné užívání indoor marihuany zvyšuje riziko psychózy

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 05.12.2009

Výzkumníci na londýnské King´s College sledovali rizikové faktory jedinců hospitalizovaných s psychózou v porovnání se srovnatelnou zdravou populací. Pravidelní uživatelé indoor vypěstované marihuany měli až sedmkrát vyšší riziko rozvinutí nemoci než ti, co marihuanu nekouřili. Zvýšené riziko se týkalo pouze těch, co kouřili denně, a to po dobu více než pěti let. Pouhá zkušenost s marihuanou nebo věk prvního užití na rozvinutí psychózy vliv neměly.

Ve vzorku pacientů hospitalizovaných s psychózou převládalo užití indoor vypěstované marihuany oproti zdravé kontrolní skupině (78% hospitalizovaných pacientů užívalo indoor marihuanu, oproti 37% uživatelů v kontrolní skupině). V indoor vypěstované marihuaně podle výzkumníků převažuje D9-tetrahydrocannabinol, který v závislosti na dávce navozuje vedle příjemných stavů také psychotické symptomy a výpadky paměti.

Druhá aktivní složka marihuany, cannabidiol (CBD), nevyvolává žádné halucinace a dle dosavadních informací "psychotické" účinky marihuany snižuje. Tato složka, která může být naopak považována za antipsychotikum, se ovšem v indoor vypěstované marihuaně (pod umělým osvětlením, někdy nazývané skunk) zpravidla objevuje v menší koncentraci.

Spojitost mezi psychózou (v obecném povědomí schizofrenií) a konopnými drogami byla prokázána již v minulosti. Nová studie ovšem poukazuje na to, že rizika jsou vázaná především na frekvenci a míru užívání a na chemické složení konopného produktu, ne na experimentální nebo rekreační užívání. Autoři srovnávají své výsledky s konzumací alkoholu, kde vypití lahve destilátu denně také představuje vyšší rizika než konzumace sklenice vína týdně.

Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti odhaduje, že denními uživateli konopných drog je až 1, 2 % evropské populace. Česká republika je podle Výroční zprávy o stavu ve věcech drog za rok 2008, i přes jinak relativně vysoké celoživotní prevalence v populaci mladých dospělých, pod tímto evropským průměrem - denně nebo téměř denně užívá marihuanu 0, 8 % obyvatel ČR. 37 % Čechů, kteří marihuanu zkusili v posledním roce, uvedlo užití indoor marihuany.

ZDROJ: DiForti, M. et al. (2009). High-potency cannabis and the risk of psychosis. British Journal of Psychiatry No. 195.

 

 

 


Nahoru
*/ ?> Pravidelné užívání indoor marihuany zvyšuje riziko psychózy Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet