Adiktologie ve světě

22.12.2009

Léčba je efektivní, ukazuje britská studie

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 22.12.2009

Léčba pro uživatele drog v Británii přinesla v letech 2006 a 2007 vedle snížení užívání a rizik s ním spojených zlepšení v oblasti bydlení nebo zaměstnanosti a především snížení kriminality. Nová studie DTORS odhaduje poměr výnosů a nákladů na léčbu jako 2,5:1, tedy každá vynaložená libra na léčbu přinese dvě a půl libry v jiné oblasti.

Nově publikovaná evaluace léčby DTORS (Drug Treatment Outcomes Research Study) představuje výsledky kvantitativního analýzy dat získaných od 1796 dospělých klientů těsně po nástupu do léčby, 1131 klientů po třech měsících a 504 klientů po jednom roce v léčbě mezi únorem 2006 a březnem 2007. Studie přináší také ekonomickou a kvalitativní analýzu.

Mezi léčebné výsledky v Británii patří zvýšení zaměstnanosti uživatelů drog z 9% při nástupu do léčby na 11 % po třech měsících a 16 % po dvanácti měsících, naopak počet nezaměstnaných, kteří práci nehledali, poklesl z 24 % na 17 % po třech měsících a 11 % po jednom roce. Z hlediska zázemí, z původních 21 % klientů bez stálého bydlení jich po roce v léčbě zůstalo bez střechy nad hlavou 15 %.

Pokud jde o samotné užívání drog, to v případě kokainu, cracku, heroinu nebo jiných opiátů kleslo na polovinu (49% přestalo užívat heroin, 61% crack), snížení v případě alkoholu a konopných drog bylo méně výrazné. Došlo ke snížení rizik spojených s užíváním - zatímco před nástupem do léčby sdílelo injekční náčiní 57% klientů, po roce v léčbě toto číslo kleslo na 13%. Míra předávkování mezi uživateli drog klesla z devíti procent na tři až čtyři, ovšem rizikové chování v podobě nechráněného styku se nezměnilo.

Prostředky vydané na drogy poklesly z průměrných týdenních 169 liber na 63 liber a rozdíl mezi legálním příjmem a výdaji na drogy se do třech měsíců snížil z průměrných 180 liber na 140 liber. S tím byl spojen i pokles majetkové kriminality, kterou páchalo 40% nastupujících klientů, ale už jen 21% klientů po třech měsících v léčbě a 16% po roce v léčbě. Téměř 70% těch, kteří páchali nějakou kriminalitu při nástupu do léčby této činnosti po roce zcela zanechalo.

Z hlediska ekonomické efektivnosti studie odhaduje poměr výnosů a nákladů na léčbu jako 2,5:1, tedy každá vynaložená libra na léčbu přinese dvě a půl libry v jiné oblasti. Studie srovnávala náklady na klienta z hlediska ceny léčby, dalších léčebných výdajů, sociálních služeb, výdajů spojených s kriminalitou a v neposlední řadě s ohledem na získané QALYs (získaná léta kvalitního života) s alternativním scénářem, ve kterém by nebyla dostupná žádná léčba.

Pokud jde o efektivnosti jednotlivých léčebných programů, 28% klientů bylo v nějaké formě residentní péče, více než polovina využila substituční terapii. Výsledky pro rozdílné programy nejsou diskutovány, autoři ovšem zdůrazňují nutnost přizpůsobit program individuálním potřebám klienta. Studie DTORS navazuje na NTORS (National Treatment Outcomes Research Study), která sledovala efektivnost léčby ve Velké Británii v letech 1995 až 2000.

 


Nahoru
*/ ?> Léčba je efektivní, ukazuje britská studie Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet