Adiktologie ve světě

15.05.2010

Propojme výzkum a drogovou politiku, žádá nová organizace

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 15.05.2010

O zapojení výzkumu do opatření drogové politiky usiluje nová organizace International Centre for Science in Drug Policy sdružující výzkumníky, akademiky a další odborníky z oblasti drog a drogové politiky.

International Centre for Science in Drug Policy (ICSDP) si klade za cíl propojovat výzkum s praktickou implementací drogové politiky. Hlavní myšlenkou organizace je překonat mezeru mezi výzkumnými závěry a praktickou drogovou politikou, na což poukazuje zejména s ohledem na nefektivně vynaložené zdroje v souvislosti s vymáháním drogové prohibice.

Organizace se sídlem v Kanadě se orientuje na intervence, které sníží škody z užívání drog, a jejím cílem je pracovat s jedinci a organizacemi na komunitní úrovni, s tvůrci drogové politiky, stejně jako se zástupci trestně-právního sektoru. 

Členy vědecké rady je řada předních odborníků z oboru výzkumu závislostí, mezi nimi například profesor neurověd David Nutt, který byl odvolán z čela britského poradního orgánu pro drogy kvůli svým výzkumem podloženým prohlášením o rizikovosti jednotlivých drog, nebo doktor Evan Wood, kterého nedávno ocenil British Medical Journal za jeho výzkumou práci v oblasti HIV a AIDS.

Na svých webových stránkách zveřejnila ICSDP první metaanalýzu odborných studií na téma efektivnosti vymáhání práva s názvem Effect of Drug-Law Enforcement on Drug Related Violence. Jedenáct z patnácti studií ukazovalo, že v rozporu s jejím záměrem vedlo zvýšení policejní aktivity ve vztahu k drogám k nárůstu násilí spojeného s drogami a drogovými trhy.

Organizace na svých stránkách nabízí možnost stát se jak odborným členem, tak podporovatelem instituce, včetně finančních příspěvků.

ZDROJ: www.icsdp.org


Nahoru
*/ ?> Propojme výzkum a drogovou politiku, žádá nová organizace Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet