Adiktologie ve světě

21.06.2010

Postmoderní zprávy z drogového Mexika

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 21.06.2010

Současné Mexiko, které je tranzitní zemí pro nelegální drogy směrované do USA, se snaží vyrovnat s negativními dopady války proti drogám. Od roku 2006, kdy se ujal vlády prezident Felipe Calderon, došlo přibližně k 23 000 úmrtí, z toho 5 000 za rok 2010. V zemi současně rostou indikátory užívání drog, z 4,2% populace, která někdy užila nelegální drogu v roce 2002 na 5,7 % v roce 2008. Drogová politika v Mexiku je zatím nesystematická, k dispozici jsou pouze abstinenčně orientované programy typu anonymních alkoholiků. V letošním roce ukončují studium první absolventi magisterského programu závislostí na Institutu Kanankil v Meridě, školí je i odborníci z České republiky.

V těchto dnech učí na Institutu Kanankil Pavel Nepustil, doktorand na Katedře Psychologie Masarykovy Univerzity v Brně a vedoucí K-Centra Podaných rukou v Brně, na téma postmoderních přístupů k užívání drog a jejich roli v drogových službách. V loňském roce navštívila Instituto Kanankil Vendula Běláčková z Centra adiktologie s workshopem o ekonomických souvislostech drogové problematiky. Nepustil aktuálně popisuje zkušenosti z výuky, z konference o postmoderních přístupech v terapii a z návštěv drogových služeb na nově vznikajícím webu o postmoderním přístupu v terapii a poradenství www.narativ.cz.

Drogy jsou podle Nepustila v Mexiku spojeny s téměř bezbřehou mocí. Za vším podle Mexičanů stojí krok vlády, která začala spolupracovat s jedním kartelem za účelem snížení kriminality, a vyvolala tím nevoli ostatních kartelů. Drogové gangy jsou v Mexiku navíc součástí veřejného prostoru stejně jako policie nebo vládní činitelé.

Jedním z témat Nepustilova blogu je návštěva zařízení AA (Anonymní alkoholici), kteří v Mexiku představují alternativu číslo jedna k psychiatrickým léčebnám. Závislost je zde vnímána v rámci jiného paradigmatu – jedná se o hřích. Nejde o to léčit se, ale zpytovat svědomí a případně zaslouženě pykat. Nepustil na blogu popisuje, že kromě chudých podmínek a omezování osobní svobody v těchto službách, je pozoruhodná zejména normalita takového přístupu: „Ve srovnání s Mexikem jsme jiný svět. Pojmy jako „harm reduction“, „kontaktní centrum“, „metadon“ nebo „terapeutická komunita“ jsou tady naprosto neznámé. Naopak nemohli pochopit, že AA jsou u nás spíše v pozadí.“

Spoluautoři webu Narativ poukazují na skutečnost, že podobně jako mexická společnost považuje za samozřejmá svá východiska ohledně přístupu ke drogám, také západní společnost se pohybuje v myšlenkových stereotypech vycházejících ze systému Mezinárodní klasifikace nemocí a známých účinků drog. Nový portál Narativ je otevřen diskusi, která  vychází z postmoderní perspektivy a která se snaží dekonstruovat velké pravdy o člověku a přiblížit multiparadigmatický svět, mimo jiné v oboru závislostí.

ZDROJ: Drug War Chronicle, Consejo Nacional de Addictiones, Instituto Kanankil, Narativ.


Nahoru
*/ ?> Postmoderní zprávy z drogového Mexika Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet