Adiktologie ve světě

03.09.2010

Užívání návykových látek: aktuální trendy, výzkum, souvislosti

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 03.09.2010

V Praze se uskuteční zasedání Mezinárodní společnosti editorů odborných časopisů v oboru adiktologie (ISAJE). Její členové při této příležitosti přednesou pro odbornou i laickou veřejnost sérii přednášek shrnujících aktuální trendy a výsledky výzkumu v oblasti drogové politiky, léčby závislostí, a v oblasti nových drog na taneční scéně a těkavých látek. Přednáškové odpoledne se uskuteční 29. září 2010, 14:00 – 18:00 ve Velkém sále Psychiatrické kliniky 1. Lf UK a VFN v Praze.

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN a 1. lf UK Vás zve na přednáškové odpoledne Vás zve na přednáškové odpoledne "Užívání návykových látek: aktuální trendy, výzkum, souvislosti", které se uskuteční 29. září 2010, 14:00 – 18:00 ve Velkém sále Psychiatrické kliniky 1. Lf UK a VFN. Příspěvky přednesou přední zahraniční odborníci v oboru adiktologie u příležitosti konání výročního zasedání společnosti editorů odborných časopisů v oboru adiktologie, International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE). Příspěvky budou konsekutivně tlumočeny do ČJ, vstup je zdarma. Akce je akreditována Českou lékařskou komorou.

Akce je akreditována Českou lékařskou komorou.

Program

14:00 – 14:10

Slavnostní zahájení

 

14:10 – 15:00

Co nám může věda říci o efektivní drogové politice? (What Science Can Tell Us about Effective Drug Policy)

Thomas F. Babor, Ph.D., M.P.H. Community Medicine and Health Care Department, School of Medicine, University of Connecticut, USA

 

15:10 – 16:00

Vědecké podklady k problematice užívání těkavých látek (The Scientific Basis for Inhalant Abuse)

Robert L. Balster, PhD, Institute for Drug and Alcohol Studies, Virginia Commonwealth University, USA

 

16:00 – 16:20

přestávka

 

16:20 – 17:10

Spirituální rozměr úzdravy v léčbě závislostí (The spiritual dimensions  of recovery  in the treatment of addictions)

Prof. Thomas McGovern, Health Sciences Center, School of Medicine, Dept Texas Technical University, USA

 

17:10 – 18:00

Klubová drogová scéna jako výzva pro oblast veřejného zdraví (Public Health Challenges of Club Drug Use)

Robert L. Balster, PhD., Institute for Drug and Alcohol Studies, Virginia Commonwealth University, USA

 

Úvodní slovo přednesou děkan 1. Lf UK,  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,  MBA,
přednosta přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFNprof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc, a vedoucí Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. Lf UK a VFN, Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.


Nahoru
*/ ?> Užívání návykových látek: aktuální trendy, výzkum, souvislosti
Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet