Adiktologie ve světě

08.06.2011

Bývalí představitelé států a mezinárodních institucí navrhují reformovat světovou drogovou politiku

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 08.06.2011

Světová média věnovala v posledních dnech pozornost zprávě Globální komise pro drogovou politiku, kterou vydali bývalí nejvyšší představitelé vlád a mezinárodních institucí, mezi nimi například Kofi Annan, který působil jako generální tajemník OSN, nebo Javier Solana, jež reprezentoval Evropskou unii v mezinárodní politice. Komise navrhuje mimo jiné transformovat světovou drogovou politiku a prolomit tabu, jež debatu o její reformě obestírá.

Zpráva Globální komise pro drogovou politiku byla v médiích interpretována jako obhajoba legalizace drog. O legalizaci se zpráva přímo nezmiňuje, nicméně považuje za jeden z nejdůležitějších kroků ve světové drogové politice ukončení kriminalizace uživatelů drog. Dále zpráva podporuje experimentování s různými režimy kontroly drog, ke kterým patří například regulovaný legální trh s některými drogami, jmenovitě konopím. Regulace oproti prohibici umožňuje lépe ovlivňovat stranu nabídky i poptávky cenovými mechanismy nebo omezením prodeje podle věku. Zpráva dále zdůrazňuje důležitost dostupnosti léčby v jejích různých modalitách, včetně léčby substituční, a dále zmiňuje roli prevence a harm reduction.

Na straně drogového trhu zpráva zdůrazňuje, že by měl být přehodnocen přístup ke stíhání těch, kteří se z různých důvodů ocitají na straně nelegální nabídky drog v jejím nejnižším stupni. Právě na ně nejvíce dopadá globální drogová prohibice, mimo jiné v rozvratu rodin, a přitom jsou oni sami často obětmi násilí drogových trhů. Na straně nabídky dále zpráva zdůrazňuje, že při boji s organizovaným zločinem je třeba aktivity zaměřit tak, aby bylo minimalizováno násilí a další negativní dopady na společnost. Současné prohibiční snahy o potlačení trhu přitom zejména v řadě latinskoamerických zemí vedou k eskalaci násilí.

Komisaři se ve zprávě shodli, že je nutné reformovat systém mezinárodní kontroly drog a revidovat kategorie, ve kterých se nachází jednotlivé látky bez vědeckého opodstatnění, jako je tomu například u marihuany, kokového listu nebo MDMA. Současně zdůrazňují roli výzkumu a evaluace jednotlivých opatření. Upozorňují, že by drogová politika neměla být tažena politickými a morálními přesvědčeními a že je čas na to prolomit tabu v této debatě a začít vážně jednat o reformě.

Zpráva tak shrnuje aktuální poznatky v oboru drogové politiky a drží krok se světovým výzkumem v této oblasti. Její uveřejnění bylo datováno k 50. výročí Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách, která v roce 1961 zavedla první globální zákaz obchodu s drogami a jež spolu s dalšími dvěma úmluvami OSN zavazuje členské státy k jednotnému postupu v této oblasti. Aktivistické organizace v souvislosti s tímto výročím upozorňují na nákladnost tohoto prohibičního systému na webové stránce Count the Costs. Na internetu lze shlédnout také videa, která znázorňují, že jediný, kdo z prohibice reálně profituje, jsou velkoobchodníci s drogami, protože jim zákaz umožnujě realizovat ohromné zisky.

O možnostech a limitech alternativních přístupů k omezení trhu s drogami hovořil na CT24 v tomto týdnu také vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, MUDr. Viktor Mravčík.

Mezi představiteli komise jsou například následující osobnosti:

 • Ernesto Zedillo, bývalý prezident Mexika
 • Fernando Henrique Cardoso, bývalý prezident Brazílie
 • George Papandreou, premiér řecké vlády
 • George P. Shultz, bývalý státní tajemník, USA
 • Javier Solana, bývalý představitel Evropské Unie pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, Španělsko
 • Kofi Annan, bývalý generální tajemník OSN, Ghana
 • Mario Vargas Llosa, spisovatel, Peru
 • Marion Caspers-Merk, bývalý státní tajemník německého Ministerstva zdravotnictví spolkové vlády
 • Michel Kazatchkine, výkonný ředitel Globálního fondu na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii, Francie
 • Ruth Dreifuss, bývalý prezident Švýcarska a ministr vnitra
 • Thorvald Stoltenberg, bývalý ministr zahraničí a komisař pro uprchlíky Organizace spojených národů, Norsko

 

ZDROJ: Global Comission on Drug Policy


Nahoru
*/ ?> Bývalí představitelé států a mezinárodních institucí navrhují reformovat světovou drogovou politiku Ilustrační foto

 • Sdílet článek
 • Sdílet