Adiktologie ve světě

05.11.2013

Světové trhy s konopím - směrem k regulaci nabídky

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 05.11.2013

V zemích západního světa narůstá domácí pěstování konopí, naopak dovoz ze zemí třetího světa se snižuje. V drogové politice vznikají alternativy regulující nabídkovou stranu trhu s konopím, a to navzdory mezinárodním úmluvám OSN. Cílem těchto aktivit je snížit rizika spojená s produkcí konopí na nelegálním trhu. K těmto opatřením patří také tolerance pěstování konopí samotnými uživateli.

Světové trhy s konopím prošly v posledním desetiletí výraznou proměnou. Uživatelé konopí preferují produkt vypěstovaný v "domácích" podmínkách, u kterého mají informace o složení účinných látek a vyšší jistotu, že při jeho pěstování nebyla použita škodlivá hnojiva a pesticidy - narozdíl od konopí dostupného na černém trhu (Sifaneck, Ream et al. 2007).

Konopí si tak řada uživatelů pěstuje pro vlastní potřebu sama, ačkoli tím riskují mnohem vyšší trestní postih, než kdyby jej kupovali, jak ukazují studie ze Spojených států, Velké Británie, Belgie nebo Finska (Weisheit 1991; Decorte 2008; Potter 2008; Hakkarainen and Perala 2011).

Pokles trhu, více pěstování, méně rizik

V západních zemích tak klesají záchyty dováženého hašiše a sušiny konopí. Jak konstatuje Světová zpráva o stavu ve věcech drog (World Drug Report), "lokalizovaná produkce v malém množství komplikuje záchyty a odhady" (UNODC 2013). K situaci přispívá také tzv. "zelená lavina", jak někteří autoři označují dostupnost technologií k pěstování na trhu a veřejně dostupné informace o tom, jak konopí pěstovat (Potter, 2008).

Pěstování konopí v malém rozsahu je přitom z hlediska škod uvalovaných na společnost zdaleka nejméně riziková varianta, což by měly drogové politiky zohledňovat (Decorte 2010). Jedním ze způsobů, jak omezit nelegální produkci konopí a zamezit organizovanému zločinu, který se na jeho produkci může nabalovat, jsou například tzv. "social cluby" neboli "sdružení uživatelů konopí", které vznikají ve Španělsku, Belgii nebo v Holandsku a které pěstují konopí výhradně pro členy těchto sdružení (Barriuso, 2010).

"Social cluby" jsou jen jedním ze způsobů, jak se různé země světa snaží o regulaci nabídkové strany trhu s konopím, aby zamezily rizikům spojeným s černým trhem. Ta jsou diskutovaným problémem například v Nizozemí, kde sice fungují tzv."coffee shopy" jako distribuční místo pro uživatele, nicméně pěstování konopí zůstává v Holandsku nelegální a je v rukou organizovaného zločinu (Maalsté & Panhuysen, 2007).

Regulace strany nabídky

V roce 2012 vyřešily otázku regulace nelegálního trhu s konopím dva americké státy - Washington a Colorado. V roce 2013 se k nim připojila Uruguay. Ve všech třech zemích bylo konopí lezalizováno a státní autority připravují normy pro regulaci nově vznikajícího trhu (převážně jde o licencované pěstování a pěstování pro vlastní potřebu).

Tento přístup je však v rozporu s mezinárodními úmluvami OSN, o jejichž revize usiluje řada subjektů ve veřejném sektoru. O možnostech její revize diskutovalo minulý týden 25 zástupců neziskových organizací a mezinárodních institucí na setkání pořádaném Transnational Institutem v Amsterdamu. Účasníci jednání se shodli, že lze očekávat období, ve kterém tyto úmluvy nebudou přísně vymáhány, a v horizontu následujících 10 let by měly být revidovány dodatkem, který umožní kontrolu nabídkové strany trhu s konopím.

POUŽITÉ ZDROJE:

  • Decorte, T. (2008). "Domestic cannabis cultivation in Belgium: the (un) intended effects of the national drug policy on the cannabis market." Cannabis in Europe: Dynamics in perception, policy and markets: 69-86.
  • Decorte, T. (2010). "The case for small-scale domestic cannabis cultivation." International Journal of Drug Policy 21(4): 271-275.
  • Hakkarainen, P. and J. Perala (2011). With a little Help from my Friends: Justifications of Small-Scale Cannabis Growers. World wide weed: Global trends in cannabis cultivation and its control. T. Decorte, G. Potter and M. Bouchard, Ashgate Publishing: 75.
  • Hammersvik, E., S. Sandberg, et al. "Why small-scale cannabis growers stay small: Five mechanisms that prevent small-scale growers from going large scale." International Journal of Drug Policy.
  • Potter, G. (2008). The growth of cannabis cultivation: explanations for import substitution in the UK. . Cannabis in Europe: Dynamics in perception, policy and markets, ISSDP: 87-105.
  • Sifaneck, S. J., G. L. Ream, et al. (2007). "Retail marijuana purchases in designer and commercial markets in New York City: sales units, weights, and prices per gram." Drug & Alcohol Dependence 90: S40-51.
  • UNODC (2013). World Drug Report 2013. New York, United Nations.
  • Weisheit, R. A. (1991). "The Intangible Rewards from Crime: The Case of Domestic Marijuana Cultivation." Crime & Deliquency 37(4): 506-527.

Nahoru
*/ ?> Světové trhy s konopím - směrem k regulaci nabídky Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet