Adiktologie ve světě

14.05.2014

Zpráva Světové zdravotnické organizace o užívání alkoholu

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 14.05.2014

Světová zdravotnícká organizace (WHO) vydala zprávu o užívání alkoholu a dopadu pití alkoholu na lidské zdraví. Zpráva poskytuje celosvětový přehled o konzumaci alkoholu v souvislosti s veřejným zdravím a také informace o prevalenci užívání alkoholu, zdravotních důsledcích užívání alkoholu a o opatřeních na národní úrovni. Obsahuje také profily jednotlivých zemí. WHO prostřednictvím této zprávy apeluje na jednotlivé vlády, aby kladly větší důraz na prevenci nemocí a úmrtí spojených s užíváním alkoholu.

Průměrně každý člověk starší 15 let spotřebuje 6,2 litru čistého alkoholu za rok. Ne každý ovšem pije alkohol, v realitě to znamená, že ten, kdo pije alkohol (38,3 % světové populace), spotřebuje průměrně 17 litrů čistého alkoholu ročně.

Zpráva upozorňuje na vyšší procento úmrtí mezi muži než mezi ženami v souvislosti s užíváním alkoholu (7,6 % úmrtí mužů a 4 % úmrtí žen). Také si všímá stálého nárůstu užívání alkoholu mezi ženami.

16 % uživatelů vykazuje příznaky těžkého epizodického užívání alkoholu (binge drinking), jež má na zdraví významně škodlivý vliv. Škodlivými účinky alkoholu jsou nejvíce postiženy skupiny obyvatel s nízkým socio-ekonomickým statusem. Často se jim nedostává kvalitní zdravotní péče a jsou méně chráněni funkčními rodinami nebo komunitními sítěmi.

Evropa je oblastí s nejvyšší spotřebou alkoholu na osobu. Spotřeba alkoholu je zde v průběhu posledních pěti let stabilní. Stabilní je také spotřeba alkoholu v Africe a Americe. Nárůst spotřeby byl zaznamenán v jihovýchodní Asii a v oblastech západního Tichomoří.

Spotřeba v České republice činí 13 litrů čistého alkoholu na osobu za rok, což je dvakrát více než průměrná celosvětová spotřeba. Muži spotřebují 18,6 litrů čistého alkoholu ročně, ženy 7,8 litrů.

Zpráva je volně dostupná na stránkách Světové zdravotnické organizace včetně profilu jednotlivých zemí.

 

 


Nahoru
*/ ?> Zpráva Světové zdravotnické organizace o užívání alkoholu Ilustrační foto © Milogu | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet