Adiktologie ve světě

28.05.2006

Zpráva Nezávislé pracovní skupiny Joseph Rowntree Foundation o místnostech hygienického užívání injekčních drog

Zveřejnil: MUDr. Tomáš Zábranský Ph.D. | Poslední úprava: 28.05.2006

Místnosti hygienického užívání injekčních drog nabízejí „jedinečnou a slibnou možnost“ snížit počet smrtelných předávkování a rovněž odstranit užívání drog z ulic a tak redukovat množství odhozených použitých jehel na veřejných místech. K těmto závěrům došla Nezávislá pracovní skupina, založená a plně financovaná britskou nadací Joseph Rowntree Foundation.

Místnosti hygienického užívání injekčních drog jsou místa, kde si závislí uživatelé drog mohou aplikovat drogy pod dozorem a za hygienických podmínek. Ve světě je v provozu něco kolem 65 takových místností – ani jedna z nich ale zatím nefunguje ve Velké Británii.

Velká Británie měla během posledních deseti let každoročně nejvyšší úmrtnost na předávkování drogami v Evropě. Podle zjištění studie se na veřejných prostranstvích po celé Británii odhazují použité jehly a další odpadky, související s užíváním drog, což má významný dopad na místní obyvatele a malé podnikatele.

Nezávislou pracovní skupinu Joseph Rowntree Foundation, která zahrnovala policejní odborníky a experty z oblasti práva a veřejného zdraví, vedla Dame Ruth Runcimanová. Skupina v posledních dvaceti měsících analyzovala obrovský objem existujících dat, zadala několik výzkumů v oblastech, kde žádná data neexistovala, navštívila místnosti hygienického užívání drog v pěti státech a provedla interview s těmi, kteří se na ustavení, provozu nebo využívání těchto zařízení nějak podíleli či podílejí.

Ruth Runcimanová prohlásila: „Spuštění a zhodnocení výsledků hygienických místností je racionálním pokračováním britské politiky minimalizace škod a mělo k němu dojít již dávno. Tento přístup by nabídl jedinečný a slibný způsob práce s nejproblematičtějšími uživateli drog s cílem snížit riziko předávkování, zlepšení zdraví uživatelů a zmenšit škody společnosti a její finanční náklady. Stručně řečeno: lze tak zachránit životy.“

Paní Runcimanová poukázala na problémy, spjaté s užíváním drog, jako jsou krevně přenosné nemoci, abscesy a hluboké záněty tkání; upozornila, že těmto stavům, které končívají hospitalizací a náklady na ni, lze předcházet. Hovořila také o nemalé britské poplaci bezdomoveckých uživatelů drog, kteří si často aplikují drogy na veřejných místech a tak obtěžují místní obyvatele.

Pracovní skupina se zabývala také otázkami zákonnosti. Ruth Runcimanová shrnula výsledky takto: „Během podrobného výzkumu národních a mezinárodních zákonných předpisů jsme neobjevili žádnou nepřekonatelnou překážku, jež by ze zákona bránila pilotnímu projektu místností hygienické aplikace drog ve Velké Británii.“

Pracovní skupina zjistila, že místnosti hygienické aplikace drog:

  • mohou odvrátit úmrtí z předávkování, zabránit sdílení jehel a zlepšit celkový zdravotní stav uživatelů
  • může snížit užívání drog na veřejných prostranstvích a snížit počet odhozených použitých jehel a dalšího odpadu, který vzniká při zneužívání drog
  • nejsou spojeny s rušením veřejného pořádku a dalšími problémy, a to zvláště tehdy, pokud jejich provoz je dozorován v rámci spolupráce mezi veřejnozdravotními a represivními orgány
  • jsou využívány vesměs místními uživateli drog (nezpůsobují tedy stahování uživatelů z širokého okolí)

Ruth Runcimanová dodává: „Podle našeho závěru by správně naplánované a řádně provozované místnosti hygienického užívání injekčních drog měly pozitivní dopad na některé z nejzávažnějších drogových problémů, které dnes zažívá Spojené království.

Z našeho webu si můžete stáhnout anglická znění doprovodných zpráv, sumární zprávu o nálezech Nezávislé pracovní skupiny a zprávu pro média - odkazy níže na stránce.

Nahrávka tiskové konference Joseph Rowntree Foundation je ZDE.

 


Nahoru
*/ ?> Zpráva Nezávislé pracovní skupiny Joseph Rowntree Foundation o místnostech hygienického užívání injekčních drog Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet