Adiktologie ve světě

10.11.2006

Neúspěch protidrogové mediální prevence v USA

Zveřejnil: MUDr. Tomáš Zábranský Ph.D. | Poslední úprava: 10.11.2006

Podle oficiální zprávy Vládního účetního úřadu (Government Accounting Agency, GAO) Spojených států amerických bylo hodnověrně prokázáno, že mimořádně nákladná „ Národní protidrogová mediální kampaň, zaměřená na mládež “ (National Youth Anti-Drug Media Campaign) v cílové skupině nijak nesnížila užívání drog. Zprávu o tom přinesla služba Cesar Fax (www.cesar.umd.edu). Mediální kampaně v primární prevenci užívání drog jsou odborníky obecně přijímány velmi skepticky. Neúspěch pětiletého projektu, který byl jakousi výkladní skříní americké drogové politiky, tak znovu nastoluje otázku po efektivitě podobných akcí, které politická scéna a široká veřejnost sice bez výjimky vítá, jejich účinek je ale přinejmenším sporný.

Kongres USA mezi lety 1998 a 2004 přidělil Úřadu pro národní politiku kontroly drog ( Office of National Drug Control Policy, ONDCP ) na tuto kampaň přes 1,2 miliardy dolarů (při zohlednění výkyvů kursu odpovídá cca 28 miliardám Kč). Celý projekt si kladl za cíl snížit užívání drog mezi mládeží – zejména užívání marihuany a těkavých látek. Soukromá výzkumná společnost Westat Inc. v roce 2005 dokončila evaluaci této preventivní kampaně; evaluaci si zadal ONDCP. Úřad amerického drogového cara však s výsledky této evaluace byl krajně nespokojen, pokusil se změnit její vyznění a když se to nepodařilo, zpochybnil ji. Rozpočtový výbor Senátu USA proto požádal Vládní účetní úřad (GAO) o sestavení týmu uznávaných vědců, kteří by posoudili evaluaci Westat-u a zhodnotili ji na podkladě všeobecně uznávaných výzkumných standardů společenských věd. Výsledky jejich práce pak GAO shrnul do své zprávy, která je veřejně dostupná na adrese http://www.gao.gov/cgi-bin/ordtab.pl?Item0=GAO-06-818 . Ze závěrů zprávy GAO vyjímáme:

  • Přestože ONDCP vyjadřuje nedůvěru v to, že evaluace Westat-u skutečně vypovídá o efektivitě preventivní kampaně, GAO potvrzuje, že studie Westat-u použila „všeobecně uznávaný, správně aplikovaný výběr výzkumného vzorku a analytické techniky“ a že tak „dosáhla spolehlivých a dostatečně průkazných nástrojů k změření míry expozice kampani.“

  • Výbavnost hlavních sdělení kampaně se pro mládež a její rodiče se časem zvyšuje a mají z nich spíše kladný pocit

  • Nebyl získán žádný důkaz, že by expozice kampani měla jakýkoliv vliv na započetí nebo ukončení užívání marihuany, a to jak během jejího celého trvání, tak během let 2002 až 2004, kdy byla kampaň přestavěna tak, aby se na marihuanu soustředila.

  • Kampaň neměla u mladých lidí, kteří neužívali marihuanu, obecně žádný vliv na protidrogové postoje a názory. Vyšší expozice protidrogovým sdělením u nich nicméně byla asociována se zvýšením pocitu, že jejich vrstevníci užívají marihuanu pravidelně.

  • U rodičů bylo vystavení kampani asociováno se změnou názorů na potřebu diskutovat užívání drog s jejich dětmi a s mírou, v níž se do tyto diskuse pouštěli. Nevedlo ale k vyššímu monitorování (chování) mládeže.

GAO doporučilo, aby Kongres „zvážil omezení prostředků pro Národní protidrogovou mediální kampaň, zaměřenou na mládež … až do doby, kdyONDCP bude schopno předložit věrohodné důkazy toho, že kampaň účinně působína míru užívání drog mládeží, nebo jiný argument svědčící pro výhodnost použití mediálních kampaní (str. 7).“

Pozn.: Na konci roku 2005 ONDCP spustilo novou mediální protidrogovou kampaň . Její dopad dosud není znám; podle plánu by měla projít nezávislou evaluací.


Nahoru
*/ ?> Neúspěch protidrogové mediální prevence v USA Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet