Strategické dokumenty OSN

18.01.2006

Klíčové strategické dokumenty OSN upravující opatření kontroly drog

Zveřejnil: PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc. | Poslední úprava: 18.01.2006

V této části vám předkládáme klíčové dokumenty Organizace spojených národů (OSN), které upravují podmínky pro vytváření opatření drogových politik jednotlivých členských zemí OSN, jež dokumenty schválené OSN ratifikovaly.

 

Strategické dokumenty OSN pro mezinárodní kontrolu drog lze podle jejich významu a závaznosti pro jednotlivé členské země OSN rozdělit do tří základních kategorií:

1. Úmluvy OSN
2.
Politické deklarace
3.
Dokumenty Světové zdravotnické organizace

Ad 1. Úmluvy OSN o drogách

jsou celkem 3 a pocházejí z let 1961 (revidovaná v r. 1972), 1971 a 1988. Úmluvy jsou pro členské země OSN, které je ratifikovaly sice závazné, ale jejich převod do legislativy jednotlivých zemí podléhá specifickým podmínkám jejich národního práva. To mj. dává jednotlivým zemím světa při konstrukci jejich režimů kontroly drog i prostor pro určité manévrování, což např. ilustrují různé systémy kontroly zacházení s konopnými látkami - od naprosté prohibice, přes depenalizaci až po dekriminalizaci jejich užívání a držení (pro vlastní potřebu).

Ad 2. Politické deklarace

Na rozdíl od úmluv mají politické deklarace charakter pouhých doporučení, jež nejsou pro členské země závazná a jejich naplňování je plně v kompetenci národních vlád.

Ad 3. Dokumenty Světové zdravotnické organizace

Jedná se spíše o metodická doporučení ve vztahu k opatřením prevence a léčby uživatelů návykových látek - ilegálních i legálních - jež nejsou pro členské země OSN závazné a jejich naplňování není kontrolováno na takové úrovni, jako je tomu v případě kontroly dodržování respektive porušování ustanovení úmluv o drogách.

Stručné anotace k uvedeným typům dokumentů naleznete spolu s odkazy na jejich úplné verze v anglickém jazyce v dalších pododdílech.

 


Nahoru
*/ ?> Klíčové strategické dokumenty OSN upravující opatření kontroly drog Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet