Politické deklarace

18.01.2006

Politická deklarace ze Zvláštního zasedání Valného shromáždění OSN - Postavme se světovému drogovému problému společně z 8.-10. června 1998

Zveřejnil: PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc. | Poslední úprava: 18.01.2006

Zde naleznete stručný souhrn jedné ze dvou nejvýznamnějších politických deklarací OSN o drogách včetně odkazu na její plné znění v anglickém jazyce. Na rozdíl od úmluv mají politické deklarace charakter pouhých doporučení, jež nejsou pro členské země závazná a jejich naplňování je plně v kompetenci národních vlád.

Politická deklarace ze Zvláštního zasedání Valného shromáždění OSN - Postavme se světovému drogovému problému společně z 8.-10. června 1998

Deklarace vnímá drogy jako příčinu zničených životů a komunit, trestné činnosti a ohrožení plynulého vývoje lidstva. K překonání tohoto „světového problému drog“ doporučuje OSN členským zemím integrovaný a vyvážený přístup postavený na uplatňování opatření snižování nabídky a snižování poptávky po drogách. Dále stanoví 3 hlavní cíle, jichž by mělo společné snažení do roku 2008 dosáhnout: (i) eliminovat nebo významně snížit nezákonnou výrobu a obchodování s psychotropními látkami včetně syntetických drog a prekursorů, (ii) dosáhnout významných a měřitelných výsledků v oblasti snižování poptávky po drogách a (iii) eliminovat nebo významně snížit nezákonné pěstování, výrobu a obchodování s kokainem, konopnými drogami a heroinem. Toho chce OSN dosáhnout realizací opatření snižování nabídky drog a snižování poptávky po drogách, přičemž posledně jmenovanému přístupu má být členskými státy OSN věnována zvýšená pozornost ve smyslu Deklarace o hlavních principech přístupu snižování poptávky po drogách (viz další anotace).

Součástí deklarace jsou i přílohy: Akční plán proti nezákonné výrobě, obchodování a užívání drog amfetaminového typu a jejich prekursorů, Kontrola prekursorů, Opatření k propagaci soudní spolupráce, Opatření proti praní špinavých peněz, Akční plán mezinárodní spolupráce při eradikaci rostlin určených k výrobě zakázaných drog a alternativním vývoji.

Autorům, kteří jsou kritičtí ke stávajícímu systému mezinárodní kontroly drog neušlo, že se Valné shromáždění konalo pod sloganem „Svět bez drog – my to dokážeme“ a že si generální tajemník OSN Kofi Anan spolu s dalšími významnými účastníky jednání na dosažení tohoto cíle do roku 2008 připil oblíbenou a tolerovanou drogou – šampaňským. Již z dnešního pohledu se zdá, že jejich očekávání byla více ambiciózní než realistická.Nahoru
*/ ?> Politická deklarace ze Zvláštního zasedání Valného shromáždění OSN - Postavme se světovému drogovému problému společně z 8.-10. června 1998 Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet