Drogová politika

30.06.2014

Kontrola kvality omamných látek - budoucnost nebo utopie?

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 30.06.2014

Od přijetí mezinárodních úmluv Organizace spojených národů z let 1961, 1971 a 1988 jsou psychoaktivní látky s výjimkou alkoholu, tabáku, kávy zakázané. Nevztahují se tak na ně žádné mechanismy kontroly kvality nebo regulace trhu, jako je tomu u spotřebního zboží, tabáku nebo alkoholu. Výjimku představuje legislativa na Novém Zélandu, která se snaží o kontrolu kvality na trhu s tzv. novými psychoaktivními látkami.

Na Novém Zélandu vznikl v roce 2012 první systém protidrogové politiky, který usiluje o to schvalovat tzv. nové psychoaktivní látky na základě jejich účinků a rizik ještě před tím, než se dostanou na trh. Regulátoři vyhodnocují látky, které mohou být umístěny na legální trh. Dodavatelé látek, u nichž je vyhodnoceno "riziko ne větší než malé" získávají dočasnou licenci, jež je opravňuje k prodeji této látky za daných podmínek.

Jejich prodejci následně musí dodržovat výrobní postupy a pravidla pro výrobu, balení a prodej psychoaktivních látek. Ty jsou shrnuta v tzv. manuálu dobré produkční praxe pro psychoaktivní látky. Kontroloři mohou kdykoli navštívi a auditovat zařízení, které nové psychoaktivní látky vyrábí.

Obchody s tzv. novými psychoaktivními látkami, v České republice známé zejména jako tzv. Amsterdam shopy, které se objevily v roce 2011, se snaží vyhnout drogové prohibici tím, že prodávají dosud nezajázané látky. Mají odlišnou strukturu, než nelegální drogy, ale podobné účinky. Zatímco kamenné obchody se v řadě zemí podařilo zavřít, prodej přetrvává v prostředí internetu a účinky a rizika prodávaných látek jsou neznámé.

Na Novém Zélandu se díky této regulaci podařilo omezit počet obchodů s tzv. novými psychoaktivními látkami z necelých 4000 na 156 a počet produktů na trhu z 250 na 46 - těch nejméně rizikových. U prodávaných produktů je garantována kvalita. Současně ale ani u nich nelze plně předcházet účinkům spojeným se závislostním chováním nebo s užíváním nadměrných dávek konkrétních látek.

Viděli jste zprávy televize "Z"?

Může obchodní inspekce kontrolovat obsah kokainu zakoupeného v online obchodě, jak uvádí tato reportáž?

NE, není to možné. Kokain je podle mezinárodních úmluv OSN nelegální droga, všechny státy OSN (tj. všechny státy světa) ho musí zakázat. Na zakázanou látku se nevztahují žádné zákony ochrany spotřebitele, a nemohou se na ni vztahovat ani žádné zvláštní regulace.

To platí i v případě, že "spotřebitel" nakoupil drogu na internetu. Nelegální drogy se dají koupit v zakryptovaných online obchodech, ve kterých jsou prodejci i kupující anonymní. Funguje v nich neformální kontrola kvality v podobě hodnocení prodejců jejich uživateli.

 

ZDROJ: Wilkins, C. (2014). A critical first assessment of the new pre-market approval regime for new psychoactive substances (NPS) in New Zealand. Addiction(early online).

Wilkins, C. (2014). The interim regulated legal market for NPS (‘legal high’) products in New Zealand: The impact of new retail restrictions and product licensing. Drug Testing and Analysis, early online

Barratt, M. J. (2012). SILK ROAD: EBAY FOR DRUGS. Addiction, 107(3), 683-683.

 

 

 


Nahoru
*/ ?> Kontrola kvality omamných látek - budoucnost nebo utopie? Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet