Drogová politika

30.06.2014

Dostupnost heroinu v Evropě stále klesá - nahrazují ho syntetika, léčiva i domácí produkce opia

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 30.06.2014

Od roku 2010 klesl v Evropě počet záchytů heroinu. Podle výroční zprávy Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, která vyšla v květnu 2014, byl v roce 2012 na území EU zabaven historicky nejmenší objem této drogy - a to 5 tun. Od roku 2002 klesl jeho objem na polovinu. Uživatelé této drogy ji nahrazují syntetickými opiáty a zneužívanými léčivy.

Do Evropy historicky proudí převážně tzv. hnědý heroin původem z Afghanistánu, odkud pochází 90 % světové produkce této drogy. Objevuje se také tzv. bílý heroin, původem jihovýchodní Asie. Surovinou pro výrobu heroinu je mák setý, mezistupněm pro výrobu heroinu je surové opium.

V Afghanistánu bylo podle odhadů OSN v roce 2012 touto plodinou oseto přes 200 tisíc hektarů na kterých produkuje přibližně 400 tun heroinu ročně. Do 90. let se droga vyráběla zejména v Turecku a v tzv. zlatém trojúhelníku. Tyto země byly ale vystaveny významnému mezinárodnímu tlaku, a současně díky ekonomickému růstu vytvořily pobídky pro jiné aktivity.

Po afghánsko-ruské válce (1979 - 1988), kdy byly v zemi zničeny zavlažovací systémy a nastolen nestabilní režim, se produkce heroinu stala jednou z hlavních odvětví ekonomiky. Rozsah produkce by mohl dosahovat až 15 % afghánského HDP. Skutečnost, že se heroin vyrábí právě a téměř výhradně v Afghanistánu je tak výsledkem geo-politického vývoje.

Mák setý je totiž nenáročná plodina, která roste v rozličných klimatických podmínkách. V řadě zemí světa má rostlina tradiční využití v potravinářském průmyslu. Pěstování máku je ovšem podle mezinárodních úmluv OSN omezeno tzv. ohlašovací povinností. Mák pro výrobu opiátů vykupují také farmaceutické firmy, pěstuje se například na Slovensku.

Někteří uživatelé opiátů využívají dostupnosti makových polí a vyrábí z makovic opium. Reagují tak naříklad na nízkou dostupnost opiátů na černém trhu. Opium je velmi návykové, hrozí u něj předávkování útlumem dechového centra stejně jako u jiných opiátů a způsoby konzumace mohou být zdraví škodlivé. Přípravu opia z makoviny lze klasifikovat jako trestný čin výroby drog.

Viděli jste zprávy televize "Z"?

Pěstuje se v České republice heroin, jak uvedla tato reportáž?

ANO i NE.

Mák setý se v České republice pěstuje legálně, za předpokladu, že je každé pole o rozloze větší než 100 m2 řádně ohlášeno Ministerstvu zemědělství ČR podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.

Pokud jde o zátah na udání sousedů, který ukázala televize "Z"- pokud by se heroin skutečně v ČR vyráběl (je k tomu potřeba velké množství makovic), sousedi by jej samozřejmě nahlásit měli. Nepřekažení výroby a prodeje drog je samo o sobě trestným činem. Je tedy povinností občana jej oznámit policii nebo státnímu zástupci. V tomto případě šlo ale spíše o nedoslýchavost a "vesnické klepy".

ZDROJ: UNODC (2013). World Drug Report 2013. New York: United Nations.

EMCDDA (2014). The Annual Report 2013. Luxembourg.

 

 

 

 

 


Nahoru
*/ ?> Dostupnost heroinu v Evropě stále klesá - nahrazují ho syntetika, léčiva i domácí produkce opia Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet