Prezentace

05.05.2014

Zkušenosti se sběrem dat u žáků 6. tříd základních škol a jejich rodičů

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 05.05.2014

Příspěvek přednesený na XX. celostátní konferenci Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 53. celostátní konferenci AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP konané ve dnech 27.4.-1.5.2014 měl za cíl představit v České republice málo diskutované téma vhodných způsobů sběru dat na základních školách.

Jako platformu pro představení a následnou diskusi byla použita randomizovaná kontrolovaná preventivní studie „Unplugged“, která je zaměřena na ověření účinnosti všeobecné preventivní intervence pro žáky 6. tříd základních škol. Pro sběr dat u žáků jsme zvolili elektronickou formu dotazníku, žáci dotazníky vyplňovali na počítačích v počítačových učebnách. V případě rodičů jsme zvolili sběr dat „tužka/papír“. Zajímá nás, jaké jsou možnosti a budoucnost sběru dat u zvolené populace žáků a rodičů, jaká jsou úskalí zvolených postupů, jak je vhodně doplňovat? Významným tématem jsou také možnosti párování dotazníků jednotlivých dětí a jejich rodičů a sledování konkrétních dětí v čase, za dodržení etických norem.


Nahoru
*/ ?> Zkušenosti se sběrem dat u žáků 6. tříd základních škol a jejich rodičů Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet