Prezentace

06.05.2014

Kouření tabáku a motivace ke změně v souvislosti s těhotenstvím

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 06.05.2014

Příspěvek přednesený na XX. celostátní konferenci Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 53. celostátní konferenci AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP konané ve dnech 27.4.-1.5.2014 měl za cíl popsat základní motivaci k ukončení kouření u těhotných žen.

Východiska: Těhotenství poskytuje kouřícím ženám příležitost změnit svůj postoj ke kouření tabáku. V České republice dosud chyběla práce popisující motivaci ke změně kouření právě v souvislosti s těhotenstvím.

Cíle práce: Popsat základní motivaci k ukončení kouření u těhotných žen.
Metody: Kvantitativní dotazníkové šetření. Dotazník se skládá ze čtyř částí (anamnéza, získávání informací o kouření v těhotenství, motivace ke změně kuřáckého chování, Fagerströmův test nikotinové závislosti). Motivační část je inspirována Reasons for Quiting Scale (RFQ).
Hodnocení pomocí deskriptivní statistiky a neparametrických statistických testů.

Soubor: Práce analyzuje soubor těhotných žen, jehož sběr proběhl pomocí internetového formuláře (N = 96). Soubor je dělen na 4 podskupiny dle aktuálního kuřáckého chování.

Výsledky: Prevalence kouření v těhotenství je v souboru 21 %. Ústředním motivem pro změnu kouření v těhotenství je zdraví nenarozeného potomka. Motivace žen z různých skupin kuřáckého chování (přestaly, omezily) se liší alespoň v dimenzi vnitřní motivace.

Závěr: Všechny respondentky s kouřením v anamnéze učinily ve svém kuřáckém chování změnu (přestaly kouřit či kouření omezily). Těhotenství je obdobím se silným motivačním potenciálem pro změnu kouření ženy – budoucí matky, problémem je udržení abstinence po porodu, kdy přestávají působit motivy z oblasti vnější motivace.


Nahoru
*/ ?> Kouření tabáku a motivace ke změně v souvislosti s těhotenstvím Ilustrační foto © © Marcio Moraes | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet