Prezentace

14.05.2014

Vliv ADHD na vybrané psychické funkce (kognitivní a exekutivní funkce a emoční labilitu), životní dovednosti a kvalitu života u klientů léčících se ze závislosti v terapeutických komunitách: představení designu realizované studie

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 14.05.2014

ADHD u dospělých je velmi aktuální téma a představuje závažnou komorbiditu u osob v léčbě závislosti na návykových látkách. Symptomy ADHD u dospělých můžeme diagnostikovat nejen v oblasti kognitivních a exekutivních funkcí, ale také v oblasti sociálního a emočního života jedince.

Cílem studie je 1) prozkoumat vliv ADHD na adaptabilitu a úspěšné zvládnutí léčby; popsat jeho klinicko-psychologické konsekvence. 2) Ověřit diagnostické nástroje vhodné pro další výzkum ADHD u dospělých. 3) Zjistit potřebnost vývoje specifického psychologického tréninkového modulu pro adiktologické klienty.

Metodika: Metody a diagnostické nástroje k realizaci studie jsou rozděleny do 4 testových baterii, jež budou aplikovány dle jednotlivých fází léčby klienta. Celková metodika obsahuje: DIVA 2.0, Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS v1.1), Ravenovy progresivní matice - standardní, SCL-90, strukturovanou anamnézu, dotazník WURS,  EuropASI, dotazník kvality života WHO-QOL 100, dotazníky SOC a PVS, posuzovací škály klienta - CTQ - škála Connersové pro terapeuty.

Výsledky: Výsledkem studie bude ověření a vybrání nejvhodnějších nástrojů pro diagnostiku ADHD u daných klientů a prověření hypotézy, že je tato porucha skutečně spojena s většími komplikacemi v průběhu léčby. Příspěvek představuje design studie v podobě, v jaké byla spuštěna v ČR.

Závěr: Na základě realizace studie se otevírá možnost vytvořit vhodný rehabilitační program – intervenci zaměřující se na konkrétní psychické deficity klientů, která by mohla přispět ke zvýšení celkové efektivity léčby v terapeutických komunitách a kvality života klientů po léčbě. Prvním krokem ale musí být prověření celého konceptu a spojitosti mezi fenoménem ADHD a komplikacemi v průběhu léčby.


Nahoru
*/ ?> Vliv ADHD na vybrané psychické funkce (kognitivní a exekutivní funkce a emoční labilitu), životní dovednosti a kvalitu života u klientů léčících se ze závislosti v terapeutických komunitách: představení designu realizované studie Ilustrační foto © Bart Van Oijen | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet