Bleskovky k výuce

17.10.2011

Individuální studijní plán

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 17.10.2011

Na základě písemné žádosti studenta může děkan povolit absolvování jednoho nebo více ročníků studia podle individuálního studijního plánu, jehož průběh a podmínky zároveň stanoví. Při individuálním studijním plánu se upravují především: a) délka doby studia - to znamená, že požadavky uvedené ve studijním plánu pro daný ročník lze absolvovat za dobu kratší nebo delší než dva semestry, nejvýše však za dobu dvou let; b) organizace povinné části studia, a to po dohodě s vedoucím studijního předmětu. Práva a povinnosti studenta, který studuje podle individuálního studijního plánu, zůstávají nedotčeny; individuální studijní plán nezakládá jiná práva, než ta, která připouští rozhodnutí děkana o povolení individuálního studijního plánu.

Studentky či studentky, kteří mají fakultou schválený individuální studijní plán, musí:

  • Jednat s každým pedagogem, který v daném  ročníku něco učí.
  • Pedagog  vytvoří pro svůj předmět či předměty "individualizovaný studijní program", tj. soupis požadavků a podmínek pro absolvování  předmětu či předmětů  rámci individuálního studijního plánu.
  • Studentka či student  potvrdí, že tomu rozumí a berou na vědomí.
  • Platí pravidlo "rovnosti" výstupů z předmětů (zápočty, zkoušky) pro individuální studijní plán i pro "normální" studenty.  Požadavky na zápočet musí být rovné, i když ne stejné. Požadavky na zkoušku musí být stejné, ale studenta s individuálním studijním plánem lze zkoušet v mimořádných termínech.

Nahoru
*/ ?> Individuální studijní plán Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet