Bleskovky k výuce

27.01.2014

ERASMUS 2014 pro studenty adiktologie

Zveřejnil: Mgr. Lucie Jurystová | Poslední úprava: 27.01.2014

V rámci programu LLP/ERASMUS i v akademickém roce 2014/2015 budou moci 2 studenti adiktologie absolvovat 4měsíční zahraniční studijní pobyt v Belgii - University of Gent, fakulta ortopedagogiky a nově také na Univerzitě v chorvatském Záhřebu (1 místo na 5 měsíců)

Do výběrového řízení se mohou hlásit jak studenti bakalářské, tak magisterské formy studia. Termín konkurzu, který bude probíhat v anglickém jazyce, je 20. února 2014 ve 13.00. hodin v malé zasedací místnosti 1. LF UK, č. 2. 109, Na Bojišti 3, Praha 2.

Přihlášky bude nutno odevzdat do 12. února 2014 na děkanát 1. LF, Kateřinská 32, na Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky - dv. č. 2.057 – sl. Motlová. Údaj o studijním průměru za celou dobu studia Vám do přihlášky doplní studijní oddělení děkanátu. Mimostudijní aktivita musí být doložena (podpis školitele či vedoucího učitele příslušného ústavu nebo kliniky, kopie práce, ocenění atd.).

Mezi priority pro výběr do výměnného programu ERASMUS bude patřit zejména motivace ke studijnímu pobytu, prozatímní studijní výsledky a jazyková vybavenost zájemců. Obě místa, která jsou pro studenty k dispozici, mohou být obsazena jak výhradně studenty bakalářské či magisterské formy studia, tak kombinovaně.

Kompletní podmínky včetně přihlášky naleznete na webu LF.

 

Přečtěte si také: Jak na Erasmus – krok za krokem aneb příručka cestchtivého studenta 1. LF UK

 


Nahoru
*/ ?> ERASMUS 2014 pro studenty adiktologie Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet