Bleskovky k výuce

28.01.2015

Erasmus 2015/2016 pro studenty adiktologie

Zveřejnil: Mgr. Lucie Jurystová | Poslední úprava: 28.01.2015

V rámci programu LLP/ERASMUS i v akademickém roce 2015/2016 budou moci studenti adiktologie absolvovat zahraniční studijní pobyt na několika partnerských univerzitách - v Belgii (University of Gent), v Chorvatsku (University of Zagreb) a ve Španělsku (University of Barcelona).

Do výběrového řízení se mohou hlásit jak studenti bakalářské, tak magisterské formy studia. Termín konkurzu, který bude probíhat v anglickém jazyce, je 3. března 2015 ve 12.30 hodin v malé zasedací místnosti 1. LF UK, č. 2. 109, Na Bojišti 3, Praha 2.

Přihlášky je nutno fyzicky odevzdat do 23. února 2015 na děkanát 1. LF, Kateřinská 32, na Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky - dv. č. 2.057 – Bc. Lucie Motlová. Kopii přihlášky včetně příloh zašlete elektronicky Mgr. Lucii Jurystové na mail jurystova@adiktologie.cz (předmět mailu: erasmus 2015).

Údaj o studijním průměru za celou dobu studia do přihlášky doplní studijní oddělení děkanátu. Mimostudijní aktivita musí být doložena (podpis školitele či vedoucího učitele příslušného ústavu/kliniky, neziskové organizace, abstrakt písemné práce, udělená ocenění, účast na konferencích atd.).

Mezi priority pro výběr do výměnného programu ERASMUS bude patřit zejména motivace ke studijnímu pobytu, prozatímní studijní výsledky, případná praxe v oboru a praktická jazyková vybavenost zájemců. Všechna místa, která jsou pro studenty k dispozici, mohou být obsazena jak výhradně studenty bakalářské či magisterské formy studia, tak i kombinovaně.

Kompletní podmínky včetně přihlášky naleznete na webu 1. LF

Přečtěte si také: Jak na Erasmus – krok za krokem aneb příručka cestchtivého studenta 1. LF UK

 


Nahoru
*/ ?> Erasmus 2015/2016 pro studenty adiktologie Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet