Bleskovky k výuce

28.01.2015

Erasmus+ 2016/2017 pro studenty adiktologie

Zveřejnil: Mgr. Lucie Jurystová | Poslední úprava: 28.01.2015

V rámci programu Erasmus+ i v akademickém roce 2016/2017 budou moci studenti adiktologie absolvovat zahraniční studijní pobyt na několika partnerských univerzitách - v Belgii (University of Gent), v Chorvatsku (University of Zagreb) a ve Španělsku (University of Barcelona).

Do výběrového řízení se mohou hlásit jak studenti bakalářské, tak magisterské formy studia. Termín konkurzu, který bude probíhat v anglickém jazyce (není-li uvedeno jinak), je 3. března 2016 ve 12.30 hodin v malé zasedací místnosti 1. LF UK, č. 2. 109, Na Bojišti 3, Praha 2.

Přihlášky je nutno fyzicky odevzdat do 15. února 2016 na děkanát 1. LF, Kateřinská 32, na Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky - dv. č. 2.057 – Mgr. David Sanetrník.

O předběžném zájmu přihlásit se na Erasmus informujte mailem koordinátorku Erasmu na Klinice adiktologie, Mgr. Lucii Jurystovou (jurystova@adiktologie.cz, předmět mailu: erasmus 2016).

Údaj o studijním průměru za celou dobu studia do přihlášky doplní studijní oddělení děkanátu. Mimostudijní aktivita musí být doložena (podpis školitele či vedoucího učitele příslušného ústavu/kliniky, neziskové organizace, abstrakt písemné práce, udělená ocenění, účast na konferencích atd.).

Důležité: Zájemci, prostudujte si  na webech univerzit podmínky pro jazykovou vybavenost pro studium (v případě, že je uveden např. certifikát NENÍ NUTNÉ jej mít pro účely konkurzu, dodá se po přijetí). V případě University of Barcelona bude pohovor veden částečně ve španělstině).

Mezi priority pro výběr do výměnného programu ERASMUS bude patřit mimo jazykové vybavenosti zejména plány a motivace v souvislosti se studijním pobytem, prozatímní studijní výsledky, případná praxe v oboru a praktická jazyková vybavenost zájemců.

Všechna místa, která jsou pro studenty k dispozici, mohou být obsazena jak výhradně studenty bakalářské či magisterské formy studia, tak i kombinovaně.

Kompletní podmínky včetně přihlášky naleznete na webu 1. LF


Nahoru
*/ ?> Erasmus+ 2016/2017 pro studenty adiktologie Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet