Vyhledávání

Ukázky použití operátorů

  1. léčba prevence - najde položky, které obsahují jedno z uvedených slov
  2. +léčba +prevence - najde položky, které obsahují obě slova
  3. +léčba +prevence - najde položky, které obsahují obě slova, kde slovo léčba má větší prioritu
  4. +léčba -prevence - najde položky, které obsahují slovo léčba, ale ne slovo prevence
  5. +léčba +(>prevence <drogy) - najde položky, které obsahují slova léčba a prevence nebo léčba a drogy, ale slova léčba a prevence mají větší hodnotu
  6. preven* - najde položky, které obsahují slova prevence a preventivní
Fulltext: (?)
 
 Prohledat Časopis Adiktologie
Autor:
Název:
Klíčová slova:
Abstrakt:
 
Rodičovská kontrola a rodičovská vřelost, jejich vztah k pití alkoholu u žáků 6. tříd zapojených do preventivního programu Unplugged a genderové rozdíly v tomto vztahu

Bakalářské práce | Studium

Rodičovská kontrola a rodičovská vřelost, jejich vztah k pití alkoholu u žáků 6. tříd zapojených do preventivního programu Unplugged a genderové rozdíly v tomto vztahu

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem práce je zjistit, zda a jak těsný je vztah mezi rodičovskou kontrolou a vřelostí a prevalencí pití alkoholu u dětí v šestých třídách zapojených do primárně preventivního programu Unplugged. Studie se zabývá zvlášť mateřským a otcovským působením na děti.

Realizace preventivního programu Unplugged ve školním roce 2013/ 2014: Zhodnocení fidelity a spokojenosti žáků

Diplomové práce | Studium

Realizace preventivního programu Unplugged ve školním roce 2013/ 2014: Zhodnocení fidelity a spokojenosti žáků

12.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Tato práce se zabývá zjištěním míry fidelity a spokojenosti žáků s primárně preventivním programem Unplugged při jeho realizaci ve školním roce 2013/ 2014. Program Unplugged je cílen na žáky 6., případně 7. tříd základních škol a prim a sekund gymnázií, tedy na děti ve věku 12-14 let. Je složen ze 12 lekcí, které jsou prováděny po přibližně třítýdenních intervalech. Hlavním cílem práce bylo zjistit spokojenost žáků s programem a s jeho jednotlivými lekcemi. Dalšími cíli bylo zmapovat srozumitelnost a subjektivně vnímanou užitečnost programu pro žáky. Výzkum byl proveden pomocí dotazníkové metody.

nPrevence - Prevence užívání návykových látek pro žáky sedmých tříd a studentů sekund víceletých gymnázií

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

nPrevence - Prevence užívání návykových látek pro žáky sedmých tříd a studentů sekund víceletých gymnázií

31.08.2015 | Mgr. Lucie Jurystová

Metodika nPrevence - ryze český program všeobecné prevence užívání návykových látek - je určena především žákům 7. tříd a sekund víceletých gymnázií. Autory metodiky jsou: Roman Gabrhelík, Lenka Skácelová, Michal Miovský a Peer van der Kreeft.

Kurz Metodika prevence užívání návykových látek „Unplugged“

Kalendář akcí | Kalendář akcí

Kurz Metodika prevence užívání návykových látek „Unplugged“

06.10.2015 | Marie Coufalová

Účastníci dozvědí nejen základní fakta o programu a jeho struktuře, ale zejména si v praxi trénují části vyučovacích hodin – mají tedy možnost vyzkoušet si program z pohledu žáka. Součástí kurzu je 12 hodin následných skupinových setkávání s lektorem v rámci nichž si účastníci upevňují a rozšiřují znalosti nabyté v kurzu, sdílejí, předávají a evaluují zkušenosti z realizace programu ve třídě. Termín konání kurzu: 6. a 13.10. 2015

Kurz Metodika prevence užívání návykových látek „Unplugged“

Kalendář akcí | Kalendář akcí

Kurz Metodika prevence užívání návykových látek „Unplugged“

18.09.2015 | Marie Coufalová

Účastníci se dozvědí nejen základní fakta o programu a jeho struktuře, ale zejména si v praxi natrénují části vyučovacích hodin – mají tedy možnost vyzkoušet si program z pohledu žáka. Součástí kurzu je 12 hodin následných skupinových setkávání s lektorem v rámci nichž si účastníci upevňují a rozšiřují znalosti nabyté v kurzu, sdílejí, předávají a evaluují zkušenosti z realizace programu ve třídě.

Kurz Metodika prevence užívání návykových látek "Unplugged“

Kalendář akcí | Kalendář akcí

Kurz Metodika prevence užívání návykových látek "Unplugged“

15.10.2015 | Marie Coufalová

Během dvoudenního školení v metodice Unplugged si osvojíte metody pro školní drogovou prevenci určené především pro žáky 6.-7.ročníků. Metodika je je založená na principu komplexního vlivu sociálního prostředí, to znamená, že lekce jsou zaměřeny jak na přenos informací, tak především na rozvoj intrapersonálních a interpersonálních životních dovedností (life skills). Účastníci dozvědí nejen základní fakta o programu a jeho struktuře, ale zejména si v praxi trénují části vyučovacích hodin – mají tedy možnost vyzkoušet si program z pohledu žáka.

Metodika prevence pro rodiče Unplugged

Nabízená témata | Celoživotní vzdělávání

Metodika prevence pro rodiče Unplugged

22.05.2015 | Mgr. Lucie Jurystová

Kurz akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, č.j.: MSMT-1913/2013-201-147 vhodně doplňuje metodiku Unplugged pro žáky.

Metodika prevence užívání návykových látek pro 2. stupeň základní školy "Unplugged"

Nabízená témata | Celoživotní vzdělávání

Metodika prevence užívání návykových látek pro 2. stupeň základní školy "Unplugged"

05.05.2015 | Mgr. Lucie Jurystová

Kurz akreditovaný MŠMT v rámci DVPP - č.j. 48999/2012-201-1038 je určen především pedagogickým pracovníkům na pozici školního metodika prevence (ale také dalším pedagogickým pracovníkům, kteří ve své praxi pracují s třídním kolektivem).

Metodika prevence užívání návykových látek pro 2. stupeň základní školy "Unplugged"

Aktuální nabídka | Celoživotní vzdělávání

Metodika prevence užívání návykových látek pro 2. stupeň základní školy "Unplugged"

12.06.2017 | Mgr. Lucie Jurystová

kurz akreditovaný MŠMT v rámci DVPP - č.j. 48999/2012-201-1038 je určen především pedagogickým pracovníkům na pozici školního metodika prevence (ale také dalším pedagogickým pracovníkům, kteří ve své praxi pracují s třídním kolektivem).

Kurz Metodika prevence užívání návykových látek "Unplugged"

Kalendář akcí | Kalendář akcí

Kurz Metodika prevence užívání návykových látek "Unplugged"

16.10.2015 | Marie Coufalová

Určeno pro: školní metodiky prevence. Pořádá Akademie celoživotního vzdělávání zdravotníků (ACVZ), spolu s 1. LF UK a VFN v Praze.

The short-term effect of the Unplugged Prevention Intervention among Slovak school population

Roman Gabrhelík | Publikace KA

The short-term effect of the Unplugged Prevention Intervention among Slovak school population

25.10.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

The investigation of the effectiveness of school-based drug use prevention programs among Slovak adolescents has been an urgent task. This study is one of the first presentations of the research on the effectiveness of the Unplugged prevention program adapted and implemented among Slovak school population (APVV-0253-11).

"Unplugged” program in Slovakia. An association between perceived risk of substance use and program non/participation

Roman Gabrhelík | Publikace KA

"Unplugged” program in Slovakia. An association between perceived risk of substance use and program non/participation

25.10.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

The Unplugged is a school-based prevention program aimed at the prevention of tobacco, alcohol and marijuana use. The aim of this study is to explore associations between perceived risks of substance use and program non/participation among early adolescents in Slovakia.

The Unplugged: the Past, the Present, and the Future

Michal Miovský | Publikace KA

The Unplugged: the Past, the Present, and the Future

25.10.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

The Unplugged - a school-based universal prevention intervention - an evidence-based program aims to prevent or delay drug initiation and to suspend progression from early stage drug use to heavier drug use.

The Unplugged: the Past, the Present, and the Future

Roman Gabrhelík | Publikace KA

The Unplugged: the Past, the Present, and the Future

25.10.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

The Unplugged - a school-based universal prevention intervention - an evidence-based program aims to prevent or delay drug initiation and to suspend progression from early stage drug use to heavier drug use.

Kurz Metodika prevence užívání návykových látek „Unplugged“

Kalendář akcí | Kalendář akcí

Kurz Metodika prevence užívání návykových látek „Unplugged“

22.09.2014 | Marie Coufalová

Metodika je založená na principu komplexního vlivu sociálního prostředí, to znamená, že lekce jsou zaměřeny jak na přenos informací, tak především na rozvoj intrapersonálních a interpersonálních životních dovedností (life skills). Účastníci se dozvědí nejen základní fakta o programu a jeho struktuře, ale zejména si v praxi natrénují části vyučovacích hodin – mají tedy možnost vyzkoušet si program z pohledu žáka. Součástí kurzu je 12 hodin následných skupinových setkávání s lektorem v rámci nichž si účastníci upevňují a rozšiřují znalosti nabyté v kurzu, sdílejí, předávají a evaluují zkušenosti z realizace programu ve třídě.

Zkušenosti se sběrem dat u žáků 6. tříd základních škol a jejich rodičů

Prezentace | Publikace KA

Zkušenosti se sběrem dat u žáků 6. tříd základních škol a jejich rodičů

05.05.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Příspěvek přednesený na XX. celostátní konferenci Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 53. celostátní konferenci AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP konané ve dnech 27.4.-1.5.2014 měl za cíl představit v České republice málo diskutované téma vhodných způsobů sběru dat na základních školách.

Gender-specific effectiveness of the Unplugged preventive intervention in reducing substance use among Czech adolescents

Lenka Šťastná | Publikace KA

Gender-specific effectiveness of the Unplugged preventive intervention in reducing substance use among Czech adolescents

11.04.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Impact evaluations of the school-based Unplugged prevention intervention have shown it to have a measurably positive preventive effect on the Czech school population, but only limited data are available to identify its effectiveness in gender-specifi c terms.

Gender-specific effectiveness of the Unplugged preventive intervention in reducing substance use among Czech adolescents

Roman Gabrhelík | Publikace KA

Gender-specific effectiveness of the Unplugged preventive intervention in reducing substance use among Czech adolescents

11.04.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Impact evaluations of the school-based Unplugged prevention intervention have shown it to have a measurably positive preventive effect on the Czech school population, but only limited data are available to identify its effectiveness in gender-specifi c terms.

Gender-specific effectiveness of the Unplugged preventive intervention in reducing substance use among Czech adolescents

Michal Miovský | Publikace KA

Gender-specific effectiveness of the Unplugged preventive intervention in reducing substance use among Czech adolescents

11.04.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Impact evaluations of the school-based Unplugged prevention intervention have shown it to have a measurably positive preventive effect on the Czech school population, but only limited data are available to identify its effectiveness in gender-specifi c terms.

Universal school-based prevention intervention and alcohol use

Roman Gabrhelík | Publikace KA

Universal school-based prevention intervention and alcohol use

11.04.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

The Unplugged, a prevention intervention based on the Comprehensive Social Influence model, was implemented to reduce the risk of alcohol use in Czech adolescents. We investigated the effect of the Unplugged on the reduction of drunkenness.

Universal school-based prevention intervention and alcohol use

Michal Miovský | Publikace KA

Universal school-based prevention intervention and alcohol use

10.04.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

The Unplugged, a prevention intervention based on the Comprehensive Social Influence model, was implemented to reduce the risk of alcohol use in Czech adolescents. We investigated the effect of the Unplugged on the reduction of drunkenness.

Prevence rizikového chování

Primární prevence | Informace z adiktologie

Prevence rizikového chování

07.01.2014 | PhDr. Monika Nevoralová

Na prevenci můžeme nahlížet jako na soubor intervencí, jejichž cílem je zamezit či snížit výskyt a šíření rizikového chování. Nejrychleji se vyvíjela prevence užívání návykových látek. Stala se tak tvůrcem a hybatelem procesu vývoje prevence jako celku (Miovský et al., 2010).

Randomizovaná studie univerzální drogové preventivní intervence Unplugged s přídavnými sezeními zaměřenými na alkohol, tabák a konopné drogy

Výzkumné projekty | Projekty kliniky

Randomizovaná studie univerzální drogové preventivní intervence Unplugged s přídavnými sezeními zaměřenými na alkohol, tabák a konopné drogy

27.08.2013 | Mgr. Lucie Jurystová

Studie navazuje na předchozí studii EUDAP2, v rámci níž byl zjištěn efekt preventivní intervence Unplugged na výsledky kouření u dětí a dospívajících - konkrétně se jednalo o vliv na denní a silné kouření tabáku a časté užívání konopí. Současně nebyl prokázán efekt u jakékoli opilosti a jakéhokoli užití konopí, vše v posledním měsíci. Intervence byla proto posílena o přídavná sezení zaměřená na alkohol, tabák a konopné drogy.

Seminář Metodika prevence užívání návykových látek "Unplugged"

Kalendář akcí | Kalendář akcí

Seminář Metodika prevence užívání návykových látek "Unplugged"

29.05.2013 | Marie Coufalová

Účastníci budou seznámeni se základními informacemi o programu, o jeho struktuře, postoji a metodologii, která je zapotřebí pro práci se životními dovednostmi a sociálním vlivem. Lektor se zaměřuje na postoje učitelů a důležité otázky spojené se stylem výuky.

EU-Dap TOT network: European Drug Abuse Prevention training of trainers network

Developmental projects | Projects

EU-Dap TOT network: European Drug Abuse Prevention training of trainers network

14.12.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

The EU-DAP Faculty works at an arm’s length from the EU-Dap Network. The overarching goal of the EU-DAP Faculty is to ensure the quality of the efficacy of tested school-based programmes based on a Comprehensive Social Influence model by training trainers. The interactive training of trainers is evidence-based and an indispensable component of such prevention programmes. A particular group in this network consists of Master Trainers, with one in each country involved. Master Trainers are responsible for the design and dissemination of training to be delivered to the final providers, namely schoolteachers. Certified Master Trainers train trainers at the local level. The Faculty works primarily to disseminate and support the implementation of the “Unplugged” programme, but also supports other prevention programmes based on a Comprehensive Social Influence model.

Implementation of EUDAP Project (European Drug Addiction Prevention) at a population level: the Eudap 2 Project

Research projects | Projects

Implementation of EUDAP Project (European Drug Addiction Prevention) at a population level: the Eudap 2 Project

14.12.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

The first EU-Dap project elaborated and evaluated the first version of the school-based programme Unplugged (van der Kreeft 2009). It involved 7079 students aged 12-14 years old in 9 centres in 7 European countries (Austria, Belgium, Germany, Greece, Italy, Spain and Sweden), The main results of the evaluation study in the short-term follow-up (3 months after the end of the programme and 6 months after the baseline survey) showed a clear indication that it provided protection to students in the intervention group compared to those in the control group. The students in the intervention group had smoked 12% less during the last 30 days, 14% less on a regular basis and 30% less daily, if compared with those in the control group. The frequency of drunkenness in the last 30 days was also reduced by 28% and 31% for at least once (ALO) and regular drunkenness respectively, and the consumption of cannabis was lowered by 23 and 24%, ALO and regularly respectively. The use of other drugs, although rare, was lowered by 11%.

Program prevence pro rodiče Unplugged. Metodika pro lektory

Učebnice | Publikace KA

Program prevence pro rodiče Unplugged. Metodika pro lektory

30.11.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Období dospívání je klíčové ve smyslu psychologických a sociálních změn, které mohou zásadním způsobem ovlivnit budoucí vývoj jedince, ať už ve smyslu negativním nebo pozitivním. Dospívající, kteří v tomto věku začínají užívat návykové látky, jsou vystaveni většímu riziku toho, že stresové situace, které se v jejich životě budou objevovat, začnou řešit výhradně tímto způsobem, tedy pomocí návykových látek.

Užívání návykových látek mezi dospívajícími a VŠ studenty

Výzkumné projekty | Projekty kliniky

Užívání návykových látek mezi dospívajícími a VŠ studenty

29.10.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Projekt navazuje na úspěšné projekty realizované v rámci implementace metodiky Unplugged v České republice. Projekt plynule navazuje na mezinárodní projekty EU-Dap a EU-Dap Faculty realizované v letech 2003-2011. V řešitelském týmu působí proškolení trenéři, kteří jsou způsobili šířit metodiku Unplugged na národní úrovni.