Za podpory
ESF ČR

Vzdělávací aktivita je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kontakt

Klinika adiktologie

1. LF UK a VFN v Praze

Apolinářská 4, Praha 2
tel/fax: 224 965 035

email: info@adiktologie.cz

NETAD
Poradna
Drogy Info
Alkohol pod kontrolou

Mapa stránek

 1. Klinika adiktologie
  1. Co jsme
  2. Kdo jsme
  3. Odborné sekce
  4. Naši partneři
  5. Nepřehlédněte!
  6. Pro novináře
   1. Napsali o nás
   2. Vědci k věci
 1. Klinický provoz
  1. První kontakt
  2. Ambulantní provozy
  3. Lůžkové provozy
 1. Informace z adiktologie
  1. Drogová politika
   1. Mezinárodní systém kontroly drog
    1. Strategické dokumenty OSN
     1. Úmluvy
     2. Politické deklarace
     3. Dokumenty Světové zdravotnické organizace
    2. Strategické dokumenty EU
    3. Různé typy drogových politik ve světě
  2. Primární prevence
  3. Léčba a následná péče
  4. Minimalizace rizik
  5. Drogy a zákon
  6. Adiktologie ve světě
  7. Drogy - mýty a stereotypy
  8. Drogy a společnost
  9. Nelátkové závislosti
 1. Studium
  1. Bleskovky k výuce
  2. Praxe
  3. Pro budoucí studenty
  4. Státní závěrečné zkoušky
   1. Bakalářské práce
   2. Diplomové práce
  5. Knihovna
  6. Denní bakalářské studium
  7. Kombinované bakalářské studium
  8. Denní magisterské studium
  9. Kombinované magisterské studium
  10. Doktorské studium
 1. Adiktolog.cz
  1. Vzdělávání adiktologů
  2. Vzdělávání v oboru adiktologie
  3. Nabídka vzdělávání
   1. Aktuální nabídka
   2. Nabízená témata
   3. Archiv akcí
  4. Zahraniční spolupráce
   1. Aktuální akce
   2. Archiv akcí
  5. Vzdělávání zdarma
   1. Aktuální nabídka
   2. Archiv akcí
 1. Projekty
  1. Výzkumné projekty
   1. Užívání drog u dětí a dospívajících z etnických minorit
  2. Rozvojové projekty
   1. Rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie
   2. NETAD
  3. Léčebné projekty
 1. Publikace KA
  1. Zprávy o činnosti
  2. Prezentace
  3. Monografie
  4. Výzkumné zprávy
  5. Učebnice
  6. Abstrakta publikací pracovníků KA
   1. Vendula Běláčková
   2. Lenka Čablová
   3. Hana Fidesová
   4. Roman Gabrhelík
   5. Lucie Jurystová
   6. Kamil Kalina
   7. Jiří Libra
   8. Michal Miovský
   9. Monika Nevoralová
   10. Petr Popov
   11. Josef Radimecký
   12. Lenka Šťastná
   13. Jaroslav Vacek
   14. Petra Vondráčková
   15. Tomáš Zábranský
  7. Publikace jiných institucí
 1. Cena adiktologie
  1. Minulé ročníky
  2. Registrace
  3. Letošní ročník
  4. Nominace
  5. Kurt Gebauer
 1. Evaluační centrum
  1. Teorie evaluace
   1. Prevence
   2. Evaluace
  2. Nástroje pro evaluaci
   1. Evaluační nástroje obecně
   2. Nástroje pro evaluaci preventivních a léčebných programů
   3. Nástroje pro hodnocení kurzů
  3. Příklady dobré praxe
  4. Odkazy
 1. Kalendář akcí
 1. Obor adiktologie
  1. Adiktologie jako obor
  2. Studijní obor a kvalifikace
   1. Pregraduální studium
   2. Postgraduální studium
   3. ERASMUS
   4. Praxe a stáže
  3. Systém prevence a léčby v ČR
   1. Koncepce preventivní a léčebné péče
   2. Školní prevence v adiktologii
   3. Programy minimalizace rizik a škod
   4. Léčba a následná péče
   5. Standardy kvality
   6. Systém certifikací
  4. Svépomocné systémy
  5. Věda v adiktologii
  6. Publikování v adiktologii
   1. Časopis Adiktologie
   2. Učebnice a hlavní oborové texty
   3. Terminologie
  7. Koordinace
   1. RVKPP
   2. NMS
   3. Odborné a profesní společnosti
   4. Klíčové dokumenty
   5. Etika a etický kodex
  8. Hledáte odborné partnery?
Nahoru