Za podpory
ESF ČR

Vzdělávací aktivita je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kontakt

Klinika adiktologie

1. LF UK a VFN v Praze

Apolinářská 4, Praha 2
tel/fax: +420 224 968 270

email: info@adiktologie.cz

NETAD
Poradna
Drogy Info
Alkohol pod kontrolou

Mapa stránek

 1. Klinika adiktologie
  1. Co jsme
  2. Kdo jsme
  3. Naši partneři
  4. Nepřehlédněte!
 1. Klinický provoz
  1. První kontakt
  2. Ambulantní provozy
  3. Lůžkové provozy
 1. Informace z adiktologie
  1. Drogová politika
   1. Mezinárodní systém kontroly drog
    1. Strategické dokumenty OSN
     1. Úmluvy
     2. Politické deklarace
     3. Dokumenty Světové zdravotnické organizace
    2. Strategické dokumenty EU
    3. Různé typy drogových politik ve světě
  2. Primární prevence
  3. Léčba a následná péče
  4. Minimalizace rizik
  5. Drogy a zákon
  6. Adiktologie ve světě
  7. Drogy - mýty a stereotypy
  8. Drogy a společnost
  9. Nelátkové závislosti
 1. Studium
  1. Bleskovky k výuce
  2. Praxe
  3. Pro budoucí studenty
  4. Státní závěrečné zkoušky
   1. Bakalářské práce
   2. Diplomové práce
  5. Knihovna
  6. Denní bakalářské studium
  7. Kombinované bakalářské studium
  8. Denní magisterské studium
  9. Kombinované magisterské studium
  10. Doktorské studium
 1. Celoživotní vzdělávání
  1. Vzdělávání adiktologů
  2. Vzdělávání v oboru adiktologie
  3. Nabídka vzdělávání
   1. Aktuální nabídka
   2. Nabízená témata
   3. Archiv akcí
  4. Zahraniční spolupráce
   1. Aktuální akce
   2. Archiv akcí
  5. Vzdělávání zdarma
   1. Aktuální nabídka
   2. Archiv akcí
 1. Projekty kliniky
  1. Výzkumné projekty
   1. Užívání drog u dětí a dospívajících z etnických minorit
  2. Rozvojové projekty
   1. Rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie
   2. NETAD
  3. Léčebné projekty
 1. Publikace KA
  1. Zprávy o činnosti
  2. Prezentace
  3. Monografie
  4. Výzkumné zprávy
  5. Učebnice
  6. Abstrakta publikací pracovníků KA
   1. Vendula Běláčková
   2. Hana Fidesová
   3. Roman Gabrhelík
   4. Kamil Kalina
   5. Jiří Libra
   6. Michal Miovský
   7. Petr Popov
   8. Josef Radimecký
   9. Kateřina Svěcená
   10. Lenka Šťastná
   11. Jaroslav Vacek
   12. Petra Vondráčková
   13. Tomáš Zábranský
  7. Publikace jiných institucí
  8. Fulltext
 1. Cena adiktologie
  1. Minulé ročníky
  2. Letošní ročník
  3. Nominace
  4. Kurt Gebauer
 1. Evaluační centrum
  1. Teorie evaluace
   1. Prevence
   2. Evaluace
  2. Nástroje pro evaluaci
   1. Evaluační nástroje obecně
   2. Nástroje pro evaluaci preventivních a léčebných programů
   3. Nástroje pro hodnocení kurzů
  3. Příklady dobré praxe
  4. Odkazy
 1. Kalendář akcí
 1. Obor adiktologie
  1. Adiktologie jako obor
  2. Studijní obor a kvalifikace
   1. Pregraduální studium
   2. Postgraduální studium
   3. ERASMUS
   4. Praxe a stáže
  3. Systém prevence a léčby v ČR
   1. Koncepce preventivní a léčebné péče
   2. Školní prevence v adiktologii
   3. Programy minimalizace rizik a škod
   4. Léčba a následná péče
   5. Standardy kvality
   6. Systém certifikací
  4. Svépomocné systémy
  5. Věda v adiktologii
  6. Publikování v adiktologii
   1. Časopis Adiktologie
   2. Učebnice a hlavní oborové texty
   3. Terminologie
  7. Koordinace
   1. RVKPP
   2. NMS
   3. Odborné a profesní společnosti
   4. Klíčové dokumenty
   5. Etika a etický kodex
  8. Hledáte odborné partnery?
Nahoru