Detail praxe

Drop In, o. p. s.

Pokud si přejete rezervovat termín praxe, musíte se příhlásit nebo vytvořit registraci. Podmínkou je platný uživatelský účet typu "Student".

Informace

Drop In, o. p. s.

Praxi je možné absolvovat v těchto provozech:

 

Středisko Drop In - Nízkoprahové středisko

Charakteristika provozu: kontaktní centrum - místo prvního kontaktu při potřebě pomoci související s problematikou nealkoholových drog

Forma praxe: stáž, písemný kontrakt mezi studentem a zařízením

Minimální věk: 21 let

Očkování: doporučeno VHA a VHB

Poplatek studenta za stravu/ubytování: nespecifikován

 

Terénní programy Praha

Charakteristika provozu: terénní práce s uživateli drog

Forma praxe: krátkodobá stáž (3 dny na ulici), sepsání dohody o mlčenlivosti, možnost krátkodobých stáží celoročně

Minimální věk: 18 let

Očkování: doporučeno VHA a VHB

Poplatek studenta za stravu/ubytování: nespecifikován

 

Centrum následné péče

Charakteristika provozu: ambulantní doléčovací program

Forma praxe: stáž

Minimální věk: 18 let

Očkování: nepovinné

Poplatek studenta za stravu/ubytování: nespecifikován

 

Centrum pro rodinu

Charakteristika provozu: krizová intervence, sekundární prevence, strukturovaný léčebný program, individuální a skupinová psychoterapie

Forma praxe: stáž (možnost stáží celoročně)

Minimální věk: 18 let

Očkování: nepovinné

Poplatek studenta za stravu/ubytování: nespecifikován

 

Centrum metadonové substituce I a II

Charakteristika provozu: ambulantní substituční léčba, ambulantní detoxifikace

Forma praxe: stáž formou exkurze v návaznosti na praxi ve Středisku nebo Centru pro rodinu

Minimální věk: 18 let

Očkování: nepovinné

Poplatek studenta za stravu/ubytování: nespecifikován

Kontaktní osoba

Evžen Klouček

Nahoru
Drop In, o. p. s. Ilustrační foto

Kalendář akcí