Detail praxe

WHITE LIGHT I.

Pokud si přejete rezervovat termín praxe, musíte se příhlásit nebo vytvořit registraci. Podmínkou je platný uživatelský účet typu "Student".

Informace

o. s. WHITE LIGHT I.

Pro studenty je garantováno jedno místo v daném zařízení měsíčně, konkrétní termín nástupu si student dohodne s pověřeným zástupcem zařízení.

 

Praxi je možné absolvovat v těchto provozech:

 

Terapeutická komunita Mukařov

Charakteristika provozu: Střednědobá rezidenční léčba osob s diagnostikovanou závislostí na OPL

Forma praxe: zážitková forma, intenzivní pětidenní pobyt v roli klienta (16 hodin denně)

Minimální věk: 20 let

Očkování: výhodou očkování VHA, VHB

Poplatek studenta za stravu/ubytování: nespecifikován

 

Kontaktní centrum Teplice s terénním programem

Charakteristika provozu: Kontaktní a poradenské služby pro uživatele drog a jejich blízké osoby, Služby pro uživatele drog v jejich přirozeném prostředí, jejich vyhledávání, monitoring měst a sběr odhozeného injekčního materiálu.

Forma praxe: stáž

Minimální věk: 19 let

Očkování: výhodou očkování VHA, VHB

Poplatek studenta za stravu/ubytování: nespecifikován

 

Kontaktní a poradenské centrum Rumburk, terénní program Rumburk, Varnsdorf

Charakteristika provozu: Kontaktní a poradenské služby pro uživatele drog a jejich blízké osoby, Služby pro uživatele drog v jejich přirozeném prostředí, jejich vyhledávání, monitoring měst a sběr odhozeného inj. materiálu.

Forma praxe: stáž

Minimální věk: 19 let

Očkování: výhodou očkování VHA, VHB

Poplatek studenta za stravu/ubytování: nespecifikován

 

SPA – Program následné péče s chráněným bydlením, Ústí nad Labem

Charakteristika provozu: Služby pro ex-uživatele drog: ambulantní doléčovací program po absolvování min. 3 měsíční léčby, program chráněného bydlení po absolvování min. 6 měsíční léčby

Forma praxe: stáž

Minimální věk: 19 let

Očkování: výhodou očkování VHA, VHB

Poplatek studenta za stravu/ubytování: nespecifikován

 

SPA – Program Šance 06, Ústí nad Labem

Charakteristika provozu: Služby postpenitenciární péče a probační programy pro lidi vracející se z výkonu trestu odnětí svobody či vazby

Forma praxe: stáž

Minimální věk: 18 let

Očkování: výhodou očkování VHA, VHB

Poplatek studenta za stravu/ubytování: nespecifikován

 

SPA – Program RE-STARTUJEME 07, Ústí nad Labem

Charakteristika provozu: Rekvalifikace mladých lidí ohrožených sociálním vyloučením s doprovodným sociálním programem

Forma praxe: stáž

Minimální věk: 18 let

Očkování: výhodou očkování VHA, VHB

Poplatek studenta za stravu/ubytování: nespecifikován

 

Vzdělávací a poradenské centrum RELIÉF, Ústí nad Labem

Charakteristika provozu: Služby poradenství – selektivní a indikované prevence – pro mladé lidi ohrožené rizikovými formami chování a jejich blízké, vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování.

Forma praxe: stáž

Minimální věk: 18 let

Očkování: nepovinné

Poplatek studenta za stravu/ubytování: nespecifikován

Kontaktní osoba

Bc. Jakub Solčány

Nahoru
WHITE LIGHT I. Ilustrační foto

Kalendář akcí