Kdo jsme

MUDr. Petr Popov MHA

Pozice v KA:

Primář Kliniky adiktologie; petr.popov@vfn.cz, sekretariát primáře kliniky: +420224968224

Vzdelani:

2010 - 2011 Master of Healthcare Administration (MHA), Advance Healthcare Management Institute, Praha

2008 - 2009 Humphrey Fellow (Hubert H. Humphrey Fellowship Program), Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia, USA

2006   Výcvik v integrativní supervizi, akreditovaný Evropskou asociací pro supervizi (ČIS)

1998   Funkční specializace v systematické psychoterapii (IPVZ)

1997   Nástavbová atestace v oboru léčení alkoholismu a jiných toxikománií (IPVZ)

1994   II. atestace z psychiatrie (IPVZ)

1991   I. atestace z psychiatrie (IPVZ)

1989 - 1994    Experienciální výcvik v dynamicky orientované skupinové psychoterapii (SUR)

1989 - 1992   Intenzivní bálintovský výcvik (Institut psychoterapie, Praha)

1981 - 1987   Fakulta všeobecného lékařství University Karlovy v Praze (dnes 1. LF UK)

Praxe v oboru:

2012 - dosud primář Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze

1999 - dosud   vedoucí Subkatedry návykových nemocí IPVZ

1995 - 2011   Primář Oddělení léčby závislostí VFN

1992 - 1995   Vedoucí lékař Protialkoholního oddělení FN 2 s FP v Praze

1988 - 1991   Sekundární lékař Protialkoholního oddělení FN 2 s FP v Praze

Kontakt:

Primář Kliniky adiktologie

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

Apolinářská 4

128 00 Praha 2

e-mail: petr.popov@vfn.cz

Nahoru
MUDr. Petr Popov MHA Foto