Kdo jsme

PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

Pozice v KA:

Odborná asistentka výuky, externí pracovník; vondrackova@adiktologie.cz

Vzdelani:

2009 - 2013

Interní doktorandské studium na katedře psychologie FSS, MU v Brně

2008

Zkouška z funkční specializace v systematické psychoterapii

2005

Zkouška ze specializační průpravy pro výkon práce v oboru klinická psychologie

2002 – 2007

Daseinsanalytický výcvik orientovaný ve skupinové a komunitní psychoterapii

1997 – 2002

Studium jednooborového magisterského studia psychologie na FF UP v Olomouci

Praxe v oboru:

2007 - dosud

lektorka bakalářského a magisterského studia adiktologie, klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychologické ambulanci

2002 - 2007

Vedoucí terapeutického programu na oddělení soudní ochranné léčby v Psychiatrické léčebně Kosmonosy

Vyzkumne zajmy a zamereni:

závislost na internetu

online psychoterapie

kulturní psychoterapie

ochranná léčba protitoxikomanická a protialkoholní

Publikace:

Vondráčková, P. (2006) Klinický pohled na stav soudní ochranné léčby protialkoholní a protitoxikomanické v ČR. Adiktologie, 6, 4, 507 - 512.

Miovský, M., Majzlíková, J., Miovská, L., Hošková, H., Kolařík, M., & Vondráčková, P. (2006). Analýza potřeb a současného stavu adiktologických služeb na území hl. města Prahy určených dětem do 15 let. Závěrečná zpráva. Tišnov: Sdružení SCAN.

Vondráčková, P. (2008). Charakteristika uživatelů psychoaktivních látek s nařízenou ústavní léčbou. Adiktologie, 8(4), 286 - 299.

Adámková, T., Vondráčková, P., & Vacek, J. (2009). Užívání alkoholu u vysokoškolských studentů. Adiktologie, 9(2), 96-103.

Vondráčková, P., Vacek, J., & Grohmannová, K. (2009). Psychoaktivní látky a závislostní chování u vysokoškoláků. Zaostřeno na drogy 4, Praha: Úřad vlády ČR.

Vondráčková, P., Vacek, J., & Košatecká, Z. (2009). Závislostní chování na internetu a jeho léčba. Česká a slovenská psychiatrie, 105(6-8), 281-289.

Vondráčková, P., & Vacek, J. (2009). Závislostné spravanie na internete. Sociálna prevencia, 2, 4-6.

Holcnerová, P., & Váchová, H. (2009). Kulturní dimenze v procesu psychoterapie. Psychoterapie, 3(3-4), 200-207.

Šmahel, D., Vondráčková, P., Blinka, L., & Godoy-Etcheverry, S. (2009). Comparing Addictive Behavior on the Internet in the Czech Republic, Chile and Sweden. In: G. Cardosso, A. Cheong, J. Cole. World Wide Internet: Changing Societies, Economies and Cultures. Macao: University of Macau, 2009. p. 544-582.

Holcnerová, P., Adámková, T., Nawková, L., Nawka, A. & Miovský, M. (2010). Obraz duševních poruch v tištěných médiích. Psychiatrie,14(2), 21 – 26.

Vacek, J., & Holcnerová, P. (2010). Užívání návykových látek u vysokoškolských studentů v České republice. Alkoholismus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor), 45(3), 129 – 148.

Gabrhelík, R., Štastná, L., Holcnerová, P., Miovský, M., & Minařík, J. (2010). Aktuální otázky léčby závislosti na metamfeaminu. Adiktologie, 10(2), 92 – 101.

Holcnerová, P. & Vacek, J. (2010). Využití internetu v léčbě poruch vyvolaných užíváním alkoholu. Adiktologie, 10(2), 110 – 117.

Holcnerová, P. (2010). Vzorce užívání alkoholu ve vybraných kulturách. Adiktologie, 10(3), 154 – 163.

Vacek, J., Šťastná, L., Miovský, M., Adámková, T., Šejvl, J., Holcnerová, P. (2010). Užívání těkavých látek dětmi z etnických minorit: výsledky pilotní studie. Adiktologie, (10)4, 214–225.

Holcnerová, P., & Novák, P. (2010). Online psychoterapie a psychologické poradenství. Psychoterapie, 5(3-4), 174–182

Nawková, L., Adámková, T., Holcnerová, P., Nawka, A., Bednářová, B., Žuchová, S., Rukavina, T. V., Miovský, M., & Raboch J. (2010). Vyobrazení osob s duševním onemocněním v českých, chorvatských a slovenských tištěných médiích. Česká a Slovenská psychiatrie, 106(6), 351 - 356.

Vondráčková, P. (2011). Závislostní chování na internetu - případové studie. Česká a Slovenská psychiatrie, 107(5), 577 - 583.

Nawková, L., Nawka, A., Adámková, T., Rukavina, T. V., Holcnerová, P., Kuzman, M. R., Jovanović, N., Brborović, O., Bednárová, B., Zuchová, S., Miovský, M., & Raboch J. (2012). The Picture of Mental Health/Illness in the Printed Media in Three Central European Countries. Journal of Health Communication. 17(1), 22 - 40.

Vondrackova, P., & Smahel, D. (2012). Internet addiction. In: Z. Yan (Ed.). Encyclopedia of Cyber Behavior (pp. 754 – 767). IGI Global: Hershey, PA.

Vondráčková, P., & Šťastná, L. (2012). Epidemiologie užívání alkoholu ve světě a v ČR: spotřeba, abúzus, závislost, morbidita a mortalita. Adiktologie, 12, 114 – 127.

Vacek, J., & Vondráčková, P. (2012). Přístup harm reduction k užívání alkoholu. Adiktologie, 12, 138 – 151.

Kontakt:

vondrackova@adiktologie.cz

Nahoru
PhDr. Petra Vondráčková Ph.D. Foto