Kdo jsme

Barbora Zouharová Dis.

Pozice v KA:

Asistentka sekretariátu přednosty; info.adiktologie@lf1.cuni.cz, +420224968270

Nahoru
 Barbora  Zouharová Dis. Foto