2010

01.07.2011

Overview of Articles Published in the Journal Adiktologie in 2010

Publisher: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Last update: 01.07.2011

In 2010 there were 6 original articles, 9 review articles, and 2 articles from practice published in the journal Adiktologie. Four student papers and 6 discussions articles were presented as well. Then the Prague Declaration 2010 was also cited. Programme and abstracts from “URBAN DRUG POLICIES IN THE GLOBAL WORLD International Workshop Conference“, which was held in Prague 30.9.-2.10.2010, were published in Adiktologie – Supplementum (10/1).

Editorial

 • Jeřábek, P. (1/5)
 • Kalina, K. (1/9)
 • Hanuš, L. O. (2/77)
 • Zábranský, T. (2/79)
 • Miovský, M. (3/141)
 • Zábranský, T. (10/205)
 • Zima, T. (S/7)
 • Miovský, M. (S/9)

 

Original Writings

 • Dreslerová, V., Dresler, J. (2010). Pilotní šetření závislosti na tabáku mezi schizofrenními pacienty [Pilot Study of Tobacco Dependence among Schizophrenia Patients]. Adiktologie, 10(1), 17–25.
 • Ochaba, R., (2010). Postoje a skúsenosti mládeže na Slovensku s alkoholem a tabakom [Young People´s Attitudes to and Experiences with Alcohol and Tobacco in Slovakia]. Adiktologie, 10(1), 27 – 34.
 • Mravčík, V., Nečas, V. (2010). Testování infekčních chorob jako součást prevence a snižování rizika infekcí mezi injekčními uživateli drog v ČR [Testing of Infectious Diseases as a Part of Preventive and Harm Reduction Measures Targeted at Infectious Diseases among Injecting Drug users in the Czech Republic]. Adiktologie 10(2), 85 – 90.
 • Jurystová, L., Miovský, M. (2010). Vybrané aspekty organizační a odborné podpory pedagogů při realizaci metodiky Unplugged ve školách: Výsledky evaluace implementace projektu UEDAP [Selected Aspects of Organisational and Expert Support for Teachers and Other Education Professionals in Delivering the Unplugged Programme in Schools: Findings of the Evaluation of the Implementation of the EUDAP Project]. Adiktologie, 10(3), 147 – 153.
 • Vacek, J., Šťastná, L., Miovský, M., Adámková, T., Šejvl, J., Holcnerová, P. (2010). Užívání těkavých látek dětmi z etnických minorit: výsledky pilotní studie [Use of Volatile Substances by Children from Ethnic Minorities: Results of a Pilot Study]. Adiktologie 10(4), 215 – 225.
 • Nechutný, T., Morávek, J. (2010). Konec konopné kariéry očima někdejších náruživých uživatelů [Cannabis Cessation in the Eyes of Former Committed Users]. Adiktologie, 10(4), 227 – 235.

 

Reviews

 • Šťastná, L., Adámková, T., Chomynová, P. (2010). Užívání drog v národnostních menšinách v ČR [Drug Use among Ethnic Minorities in the Czech Republic]. Adiktologie, 10(1), 37 - 44.
 • Gabrhelík, R., Šťastná, L., Holcnerová, P., Miovský, M., Minařík, J. (2010). Aktuální otázky léčby závislosti na metamfetaminu [Methamphetamine Dependency Treatment: Topical Issues]. Adiktologie, 10(2), 93 - 100.
 • Urbánek, P. (2010). Virová hepatitida C [Viral Hepatitis C]. Adiktologie, 10(2), 103 – 108.
 • Holcnerová (Vondráčková), P., Vacek, J. (2010). Využití internetu v léčbě abúzu a syndromu závislosti na alkoholu [The Internet in the Prevention and treatment of Alcohol Use Disorders]. Adiktologie, 10(2), 111 – 117.
 • Holcnerová, P. (2010). Vzorce užívání alkoholu ve vybraných kulturách [Patterns of Alcohol Use in Selected Cultures]. Adiktologie, 10(3), 155 - 162.
 • Lávičková, J., Kozák, J. (2010). Chronická bolest a opioidní analgetika na lékařský předpis v adiktologii [Chronic Pain, Prescribed Opioid Analgesics, and Addictology]. Adiktologie, 10(3), 165 - 173.
 • Herzog, A., Termer, A. (2010). Časopis dekontaminace: Informační a vzdělávací médium pro uživatele drog [Dekontaminace Magazine: An Informational and Educational Medium for Active Drug Users]. Adiktologie, 10(3), 175 − 178.
 • Šejvl, J. (2010). Kokain (1. část) [Cocaine – Part 1]. Adiktologie, 10(4), 247 – 251.
 • Mladá, K., Pavlovská, A., Novák, P. (2010). Vybrané harm reduction služby v Berlíně [Selected Harm Reduction Services in Berlin]. Adiktologie, 10(4), 253 – 258.

 

Student papers

 • Maierová, E. (2010). Sebehodnocení klientů doléčovacího programu pro uživatele návykových látek [Self-Esteem of Clients in an Aftercare Programme for Substance Users]. Adiktologie, 10(3), 47 - 54.
 • Šídová, M., Šťastná, L. (2010). Kvalita života v léčbě hepatitidy C uživatelů nelegálních návykových látek v nestátním zdravotnickém zařízení REMEDIS [The Quality of Life in Illegal Drug Users Treated for Hepatitis C in the REMEDIS Health Care Institution]. Adiktologie, 10(2), 119 - 128.
 • Šrahůlková, K., Vanderplaschen, W. (2010). Srovnání systému prevence užívání návykových látek v Belgii a v České republice [A Comparason of Drug Use Prevention Systems in Belgium and the Czech Republic]. Adiktologie 10(3), 181 – 187.
 • Maierová, E. (2010). Motivace uživatelek návykových látek v nařízené ochranné léčbě a dobrovolné léčbě [Motivation of Female Drug Users in Compulsory and Voluntary Treatment]. Adiktologie, 10(4), 237 – 245.

 

Discussion

 • Miovský, M. (2010). Nové výzvy, nebo stejná témata v novém kontextu? Výroční konference International Society of Addiction Journal (ISAJE) 2010. Adiktologie, 10(2), 130 – 132.
 • Radimecký, J. (2010). Tři roky, čtyři měsíce a jedenáct dnů Kamila Kaliny. Adiktologie, 10(2), 132 - 133.
 • IHRA (2010). Co je „harm reduction“? Stanovisko Mezinárodní asociace pro harm reduction (IHRA). Adiktologie, 10(3), 188 - 190.
 • Richterová Těmínová, M. (2010). Kdo je bez viny, hoď kamenem aneb krátká polemika. Adiktologie, 10(3), 192.
 • Honzák, R. (2010). Kudy vede cesta ke konopí. Adiktologie, 10(3), 194 – 195.
 • EMCDDA (2010). Hraniční množství z hlediska drogových deliktů. Adiktologie, 10(4), 260 – 265.

 

Practice

 • Guryčová, Z. (2010). Perorální aplikace pervitinu formou želatinové kapsle [Oral Application of Pervitin with a Gelatine Capsule]. Adiktologie, 10(1), 57 -62.
 • Růžička, M. (2010). Krátný intervenční program pro ambulantní léčbu osob závislých na stimulantech [Brief Intervention Programme: Outpatient Treatment of People Addicted to Stimulants]. Adiktologie, 10(1), 65 - 67.

 

Recension

 • Hekelová, Z.: Plamínek, J.: Vzdělávání dospělých (2/134).
 • Hlavičková, L.: Psychologie gamblerství aneb Sázka na štěstí (Pavel Prunner) (4/266)
 • Honzák, R.: Milkman, H. B., Sunderwirth, S. G.: Craving for ecstasy and natural highs. A positive approach to mood alteration (1/68).
 • Nevoralová, M.: Když někdo blízký pije: rady pro rodiny osob závislých na alkoholu (Dr. Claude Ühlinger, Marlyse Tschui) (3/196).
 • Šejvl, J.: Nožina, M., Vaněček, M.: Mandragora, morfin a kokain – Drogový problém v českých zemích v dobách habsburské monarchie a v předválečném Československu (2/136).

 

Documents

 • Pražská deklarace/Prague Declaration (4/209)
 • Pražská deklarace (o principech účinné lokální protidrogové politiky) [Prague Declaration on the principles of effective local drug policies] (S/62 (angl.), S/64, S/66 (rus.).

Top
*/ ?> Overview of Articles Published in the Journal Adiktologie in 2010 Articles illustrations

 • Share this article
 • Sdílet