2008

01.07.2011

Overview of Articles Published in the Journal Adiktologie in 2008

Publisher: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Last update: 01.07.2011

In 2008 there were 5 original articles, 6 review articles, 2 short reports and 1 articles from practice published in the journal Adiktologie.

Editorial

 • Balíková, M. (3/199)
 • Miovský, M. (1/5)
 • Miovský, M. (4/279)
 • Šucha, M. (3/202)
 • Zábranský, T. (2/91)

 

Original Writings

 • Molnárová, M., Bartoňová, J., Večeřová, A., Kobližková, R. (2008). Funkce drog v životě uživatelů opiátů a jejich substituční léčba buprenorfinem [The role of Drugs in Opiate Users´ Lives And Their Buprenorphine Maintenance Treatment]. Adiktologie, (8)1, 12–29.
 • Šefránek, M. (2008). Evaluace výsledků léčby v pěti terapeutických komunitách pro drogově závislé: analýza vybraných vstupních dat z roku 2007 [Treatment Outcome Evaluation of Five Therapeutic Communities for Drug Users – Analysis of Selected Baseline Data from 2007]. Adiktologie, (8)4, 320−335.335.
 • Vacek, J., Gabrhelík, R., Miovský, M. (2008). Zapojení lékáren do systému služeb pro uživatele nelegálních drog: výsledky kvalitativní studie [Integration of Pharmacies into the Systém of Services for Illicit Drug Users: results of a qualitative study]. Adiktologie, (8)4, 300−319.
 • Vondráčková, P. (2008). Charakteristika uživatelů psychoaktivních látek s nařízenou ústavní léčbou [Characteristics of Substance Users in Mandatory Inpatient Treatment]. Adiktologie, (8)4, 286−299.
 • Vorel, F., Vorlová, K. (2008). Vliv alkoholu u řidiče osobního automobilu na pravděpodobnost vzniku dopravní nehody s jeho úmrtím [The Effect of Drivers´ Alcohol Use on the Probability of Traffic Accidents with their Deaths]. Adiktologie, (8)3, 208−215.

 

Reviews

 • Balíková, M., Huestis, M. A. (2008). Forensic aspects of cannabinoid pharmacokinetics and pharmacodynamics. Adiktologie, (8)3, 218−235.
 • Gabrhelík, R., Miovský, M., Zábranský, T., Kubů, P. (2008). Vzorce užívání konopných drog a parafernália [Inhalation Patterns of Cannabis Use and Paraphernalia Utilised for This Purpose]. Adiktologie, 8(2), 98−111.
 • Kavenská, V. (2008). Možnosti využití halucinogenu ayahuasky při léčbě závislostí [Potential of the use of the hallucinogen ayahuasca in addiction therapy]. Adiktologie, (8)1, 32−40.
 • Krmenčík, P. (2008). Somatická rizika spojená s kouřením marihuany [Somatic Risks Associated with Smoking Marijuana]. Adiktologie, 8(2), 112−126.
 • Nešpor, K., Csémy, L. (2008). Závislost na alkoholu a řízení motorového vozidla [Alcohol dependence and driving]. Adiktologie, (8)3, 236−241.
 • Rodu, B., Godshall, W. T. (2006). Minimalizace rizik spojených s užíváním tabáku: alternativní strategie pro odvykání kouření pro zapřisáhlé kuřáky [Tobacco harm reduction: an alternative cessation strategy for inveterate smokers]. Adiktologie, 8(2), 128−169. Přeloženo z Harm Reduction Journal (2006), 3:37doi:10.1186/1477-7517-3-37.

 

Short reports

 • Běláčková, V. (2008). Obraz drog v evropských médiích: Odklon od kriminálních aspektů [The Picture of Illicit Drugs in the European Media: Leaving the Criminal Aspects Aside]. Adiktologie, (8)1, 52−61.
 • Šupková, D. (2008). Závislost jako jeden z aspektů života bezdomovců [Dependency, one of aspects of homeless people´s lives]. Adiktologie, (8)1, 44−51.

 

Practice

 • Kostínková, L. (2008). Psychosociální podpora v substituční léčbě [Psychosocial interventions in substitution treatment]. Adiktologie, (8)1, 64−72.

 

Education

 • Bielik, I. (2008). Právne normy na kontrolu alkoholu v Európskej únii a na Slovensku [Alcohol Control Laws in the European Union and Slovakia]. Adiktologie, (8)3, 244−250.

Top
*/ ?> Overview of Articles Published in the Journal Adiktologie in 2008 Articles illustrations

 • Share this article
 • Sdílet