2007

01.07.2011

Overview of Articles Published in the Journal Adiktologie in 2007

Publisher: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Last update: 01.07.2011

In 2007 there were 2 original articles, 7 review articles, 2 short reports and 10 articles from practice published in the journal Adiktologie. There were also presented programme and abstracts of presentations from the XIII. national conference SNN ČLS JEP and 46th conference of AT section which was held in Měřín 6.-10.5.2007 in the journal Adiktologie Supplementum.

Editorial

 • Zima, T. (1/5)
 • Kalina, K. (2/113)
 • Gajdošíková, H. (3/345)
 • Libra, J. (4/422)

 

Original Writings

 • Mravčík, V., Orlíková, B. (2007). Překryv klientů mezi jednotlivými nízkoprahovými programy a zneužívání buprenorfinu v Praze [The overlap of clients among low-threshold programmes in Prague and the assessment of current drug situation in Prague with emphasis on buprenorphine (Subutex) misuse]. Adiktologie, 7(1), 13–21.
 • Červená, H. (2007). Obranné mechanismy ega u klientů se syndromem závislosti na alkoholu [Ego mechanism of defense in alcohol-dependent patients]. Adiktologie, 7(1), 23–38.

 

Reviews

 • Novotný, V. (2007). Polymorfná závislosť [Polydrug dependence]. Adiktologie, 7(1), 43−49.
 • Kalina, K. (2007). Vzdělávání, výcvik a supervize pracovníků terapeutických komunit pro drogově závislé [Training and supervision of staff of therapeutic communities for drug addicts]. Adiktologie, 7(2), 123−136.
 • Miovský, M. (2007). Zdravotnický obor adiktologie: reflexe vzniku, současného vývoje a budoucího směřování kvalifikačního studia [Medical Discipline: Reflections on the Origin, Recent Developments, and Future Orientation if the Specialised Academic Programme]. Adiktologie, 7(2), 139−153.
 • Radimecký, J. (2007). Celoživotní vzdělávání v oboru adiktologie [Life-long Education in Addictology]. Adiktologie, 7(2), 155−165.
 • Schmidtová, J. (2007). Fetální alkoholový syndrom a spektrum vrozených alkoholových poruch (FASD) [Fetal Alcohol Syndrome and Fetal Alcohol Spectrum Disorder]. Adiktologie, 7(3), 353−364.
 • Vanderplasschen, W., Wolf, J., Rapp, R., Hesse, M. (2007). Case management pro uživatele drog: Všelék, náhražka nebo nástroj propojování? [Case management for substance abusers: Panacea, makeshift or bunding agent?].  Adiktologie, 7(4), 430−443.
 • Morávek, J. (2007). Kontrolované užívání drog: co nám přináší výkum uživatelů, kteří s drogami umějí zacházet [Controlled Drug Use: What We Can Learn by Researching Users Who Know to Handle Drugs]. Adiktologie, 7(4), 446−455.

 

Short reports

 • Vanderplasschen, W., De Maeyer, J. (2007). Případová práce (case management) s uživateli drog v praxi – co se za tím skrývá [The practice of case management for substance abusers: what´s in a name?]. Adiktologie, 7(4), 460−469.
 • Onyesom, I., Onyesom, H.C., Opajobi, A.O., Esume, C.O. (2007). Effect of the permissive sociocultural consumption of alcohol on selected biochemical markers of liver function on the serum of some Nigerian drinkers. Adiktologie, 7(4), 472 – 477.

 

Practice

 • Pešek, R., Vondrášková, A. (2007). Kognitivní a emocionální reakce rodičů dospívajících dětí, které užívají drogy [Parent´s cognitive and emotional reactions to drug addicted children]. Adiktologie, 7(1), 53−61.
 • Běláčková, V. (2007). Bulvarizace jako droga [Tabloidisation as a drug].  Adiktologie, 7(1), 63-69.
 • Herzog, A., Matoušek, P., Přibyl, Z. (2007). Injekční kalkulátor jako nástroj práce s intravenózními uživateli návykových látek [Syringe calculator as instrument of work with intraveous drug users]. Adiktologie, 7(1), 71−79.
 • Záškodná, H. (2007). Vzdělávání v oblasti návykových poruch na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích [Education in the field of additive disorders at Health and Social Studies Faculty of South Bohemia University in České Budejovice]. Adiktologie, 7(2), 169−173.
 • Frouzová, M., Heller, J. (2007). Výcvik a vzdělávání ve Skálově institutu [Training and Edication in the Skala Institut]. Adiktologie, 7(2), 175−183.
 • Vobořil, J. (2007). Podpora vzdělávání drogových pracovníků – nezbytná součást řešení drogového problému [The Support for Drugs Worker Training – a necesary part of the solution to the drugs problem]. Adiktologie, 7(2), 185−193.
 • Bečka, J. (2007). Ženy v metadonovém programu Apolinář [Woman as patients of Methadone clinic „Apolinář“]. Adiktologie, 7(3), 369−377.
 • Hanzal, P. (2007). Partneři matek léčících se ze závislosti na návykových látkách – záchrana, nebo zhouba? [Are the partners of drug-addicted mothers their chance or their misery?]. Adiktologie, 7(3), 379−385.
 • Preslová, I. (2007). Drogově závislá klientka a žena pracující v protidrogových službách [Drug-addicted female clients and woman working in drug prevention services]. Adiktologie, 7(3), 387−391.
 • Walcker-Mayer, C. (2007). Genderové rozdíly u žen v drogových službách [Gender differences: woman in drug services]. Adiktologie, 7(3), 393−397.

Top
*/ ?> Overview of Articles Published in the Journal Adiktologie in 2007 Articles illustrations

 • Share this article
 • Sdílet