2003

01.07.2011

Overview of Articles Published in the Journal Adiktologie in 2003

Publisher: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Last update: 01.07.2011

In 2003 there were 5 original articles, 6 review articles, 3 short reports and 2 articles from practice published in the journal Adiktologie. There were also presented programme and abstracts of presentations from the IX. national conference SNN ČLS JEP and 42nd conference of AT section which was held in Měřín 19.-23.5.2003 in the journal Adiktologie Supplementum.

Editorial

 • Miovský, M. (1/3)
 • Šulcová, A. (2/5)
 • Bendl, P. (S/9)

 

Original Writings

 • Fox, H.C., Turner, J.J.D., Parott, C.A. (2003). Prepulse inhibition of acoustic startle in drug free ecstasy polydrug users. Adiktologie, 3(1), 12 – 24.
 • Kubů, P. (2003). Subjektivní hodnocení důležitosti mimofarmakologických komponent kouření cigaret [Subjective valuation of conseguence extrafarmacolugical components of cigarette smoking]. Adiktologie, 3(1), 26 – 39.
 • Kubička, L., Csémy, L. (2003). Analýza průběhu ústavní léčby žen závislých na návykových látkách [An analysis of the inpatient treatment process in substance dependent women]. Adiktologie, 3(1), 40 – 49.
 • Landa, L., Pistovčáková, J. Šulcová, A. (2003). Zkřížená behaviorální senzitizace kanabinoidem k účinkům metamfetaminu na lokomočněpátrací aktivitu u myší [Behavioural cannabinoid cross-sensitization to the effect of methaphetamine on exploratory/locomotor behaviour in mice]. Adiktologie, 3(2), 62 – 68.
 • Miovský, M., Broža, J., Miovská, L. (2003). Analýza systému koordinace a řízení krajské protidrogové politiky [Regional drug policy coordination and management system analyss]. Adiktologie, 3(2), 70 – 89.

 

Reviews

 • Miovský, M. (2003). Kvalitativní přístup v adiktologickém výzkumu v České republice [The gualitative approach in research of addictions in the Czech Republic]. Adiktologie, 3(1), 52 – 59.
 • Bezdíčková, D., Zima, T. (2003). Laboratorní diagnostika návykových látek [Laboratory diagnostics of drug abuse]. Adiktologie, 3(1), 60 – 65.
 • Šulcová, A., Goldberg, S.R. (2003). The neurobiology of methamphetamine abuse. Adiktologie, 3(2), 12 – 23.
 • Nováková, J., Šulcová, A. (2003). K teorii senzitizace u látek vyvolávajících závislost [Drugs of abuse senzitization theory]. Adiktologie, 3(2), 24 – 32.
 • Tzschebtke, T.M. (2003). The role od sensitization in drug addiction. Adiktologie, 3(2), 35 – 48.
 • Šlamberová, R. (2003). Užívání opiátů během těhotenství vyvolává dlouhodobé změny u vyvíjejícího se organismu [Opiates abuse during pregnancy induces long-term changes in developing organism]. Adiktologie, 3(2), 50 – 59.

 

Short reports

 • Libra, J. (2003). „Drogová agentura“ jako možný model specifického lokálního drogového programu [„Drug agency“ - possible model of the drug services programme at the local level]. Adiktologie, 3(1), 70 – 78.
 • Nešpor, K., Csémy, L. (2003). Život ohrožující události související s alkoholem, drogami a hazardní hrou v psychoterapii návykových nemocí [Life threatening events related to alcohol, drugs or gambling and psychotherapy of addictive diseases]. Adiktologie, 3(1), 80 – 83.
 • Králíková, E. (2003). Škála závislosti na cigaretách - nová možnost hodnocení [The Cigarette Dependence Scale” - New evaluation possibility]. Adiktologie, 3(2), 92 – 97.

 

Practice

 • Valnoha, J. (2003). Kvalitativní analýza drogy „extáze“ jako forma kontaktní práce s uživateli syntetických drog. Adiktologie, 3(2), 100 – 107.
 • Týmal, M. (2003). O možnosti motivace klienta na spirituální rovině v rámci bio-psycho-spirituálního modelu závislosti. Adiktologie, 3(2), 108 – 113.

Top
*/ ?> Overview of Articles Published in the Journal Adiktologie in 2003 Articles illustrations

 • Share this article
 • Sdílet