2002

01.07.2011

Overview of Articles Published in the Journal Adiktologie in 2002

Publisher: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Last update: 01.07.2011

In 2002 there were 3 original articles, 5 short reports and 4 articles from practice published in the journal Adiktologie. There were also presented programme and abstracts of Workshop of the Psychopharmacology of Cannabis and Ecstasy (Masaryk University Conference Centre Brno, April 18 – 21. 2002) in Adiktologie Supplementum.

Editorial

 • Popov, P. (1/3)
 • Mravčík, V. (2/3)

 

Original Writings

 • Kachlík, P., Kubíniová, M., Matějová, H., Šimůnek, J. (2002). Stravovací zvyklosti kuřáků marihuany [The boarding habits of marihuana smokers]. Adiktologie 2(1), 10 – 21.
 • Okruhlica, Ľ., Klempová, D. (2002). Hodnocení programu vakcinace proti hepatitidě typu B u uživatelů drog v Bratislavě [Evaluation of a hepatitis B vaccination programme among drug users in Bratislava]. Adiktologie, 2(2), 10 – 17.
 • Mravčík, V., Šebáková, H. (2002). Výskyt virových hepatitid typu B a C u injekčních uživatelů drog v okrese Karviná [HBV and HCV prevalence in injection drug users in Karvina district]. Adiktologie, 2(2), 18 – 27.

 

Short reports

 • Popov, P. (2002). Metadonová substituční léčba v České republice [Methadone maintenance in the Czech Republic]. Adiktologie, 2(1), 24 – 31.
 • Vobořil, J. (2002). Gander differencies -ženy jako zvláštní skupina zasluhující pozornost – review anglicky psané literatury [Gander differencies: woman as special group deserving attention - review of  english literature]. Adiktologie, 2(1), 32 – 39.
 • Fišerová, M., Páleníček,T. (2002). Testování tablet „ extáze“ - kvalitativní analýza obsahu [Pill testing of Extasy – guantitative analisys of contain]. Adiktologie, 2(1), 40 – 48.
 • Kubů, P. (2002). Obecné zásady, kritéria kvality, testování a cílová skupina využití internetu v projektech prevence závislostí a harm reduction [General principles, guality criteria, testing and target group of internet exploitation in abuse prevention and harm reduction project]. Adiktologie, 2(2), 30 – 39.
 • Řehák, V., Krekulová, L. (2002) . Virové hepatitidy u injekčních uživatelů psychoaktivních látek [Viral hepatitis in injecting drug users]. Adiktologie, 2(2), 40 – 47.

 

Practice

 • Wilczek, H. (2002). Nemocný toxikoman/ Zdravotní péče o pacienty závislé na  opioidech [The sick addict]. Adiktologie, 2(1), 52 – 61.
 • Skácelová, L., Aujezká, A., Šuntilová, L. (2002). Dovednosti a techniky v primární protidrogové prevenci [The skills and technigues in primary drug prevention]. Adiktologie, 2(1), 62 – 69.
 • Zogotová, K. (2002). Typologie relapsu - poznámky z praktika [Typology of relapse – practitioneŕs observations]. Adiktologie, 2(2), 50 – 57.
 • Paleppu, A., Kerr,T. (2002). Centra aplikace injekčních uživatelů drog v Kanadě: nastal čas? [Canada: safe injection facilities in Canada: Is it time?]. Adiktologie, 2(2), 58 – 63.

Top
*/ ?> Overview of Articles Published in the Journal Adiktologie in 2002 Articles illustrations

 • Share this article
 • Sdílet