2001

01.07.2011

Overview of Articles Published in the Journal Adiktologie in 2001

Publisher: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Last update: 01.07.2011

In 2001 there were 12 original articles, 6 review articles, 3 short reports, 1 article from clinical prictice and 3 discussion articles published in the journal Adiktologie.

Introduction

 • Řehan, V. (1(/5)

 

Editorial

 • Höschl, C. (1/3)
 • Radimecký, J. (2/2)
 • Zábranský, T. (S/6)

 

Original Writings

 • Mravčík, V., Zábranský, T. (2001). Dotazníkový průzkum injekčního užívání drog v lékárnách České republiky [The estimate of the intravenous drug use in the Czech Republic: guestionaire survey macies]. Adiktologie, 1(1), 10 – 21.
 • Šulcová, A. (2001). Behaviorální modely látkových závislostí [Behavioural models of drug dependence]. Adiktologie, 1(1), 22 – 27.
 • Csémy, L. (2001). Anomie a užívání návykových látek u dospívajících [Anomie and substance use in adolescents]. Adiktologie, 1(1), 28 – 37.
 • Zábranský, T., Vorel, F. (2001). Odhad počtu zemřelých v přímém důsledku zneužívání omamných a psyhotropních látek a v souvislosti s ním – pilotní fáze [Estimate of drug-related deaths in the Czech Republic - Pilot Phase (1998) ]. Adiktologie 1(2), 8 – 2.
 • Radimecký, J. (2001). Česká protidrogová politika – pro a proti [Czech drug policy – positives and negatives]. Adiktologie, 1(2), 28 – 37.
 • Gajdošíková, H. (2001). Nástin historie právní úpravy drogových trestných činů na historickém území Čech, Moravy a Slezska [Historical Outline of Legislative Arrangements Concerning Drug-Related Criminal Offences in the Historical Premises of Bohemia, Moravia and Silesia]. Adiktologie, 1(S), 15 – 21.
 • Mravčík, V., Zábranský, T. (2001). Prevalenční odhad problémových uživatelů drog v ČR – syntéza dostupných dat [Estimation of Prevalence of Problem Users in the Czech Republic – Synthesis of Available Data]. Adiktologie, 1(S), 22 – 42.
 • Miovský, M., Zábranský, T., Bullington, B.B. (2001). Přehled výsledků substudie provedené s uživateli nelegálních psychoaktivních látek a pracovníky zdravotnických zařízení a významnými poskytovateli služeb uživatelům nelegálních drog [Summary of Results of a Substudy Carried Out with Users of Illicit Psychoactive Drugs and Workers at Medical Facilities and Significant Providers of Services Illicit Drug Users]. Adiktologie, 1(S), 44 – 79.
 • Miovský, M., Gajdošíková, H., Skutilová, K., Zábranský, T., Bullington, B.B. (2001). Přehled výsledků substudie provedené s policisty, vyšetřovateli, kriminalisty a soudci ve vztahu k trestné činnosti uživatelů nelegálních drog: kvalitativní analýza [Summary of Results of a Sub-study Involving Police Officers, Investigators, Criminologists and Judges and Dealing with Criminal Activities Committed by Users of Illicit Psychoactive Substances: Qualitative Analysis]. Adiktologie 1(S), 80 – 96.
 • Gajdošíková, H. (2001). Stručný výtah z materiálů poskytnutých Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR ve věci drogových trestných činů [Brief Extract of Materials Provided by the Office of the Supreme Prosecutor of the Czech Republic over Drug-Related Criminal Offences]. Adiktologie, 1(S), 98 – 107.
 • Mravčík, V., Zábranský, T. (2001). Sekundární analýza školních dotazníkových studií [Secondary Analysis of School questionnaire Surveys]. Adiktologie, 1(S), 108 – 123.
 • Kalina, K. (2001). Vlastní náklady rodin pacientů/klientů v léčebném procesu [Private Costs of Families Patients/Clients in the Treatment Process]. Adiktologie, 1(S), 124 – 130.

 

Reviews

 • Hartnoll, R. L. (2001). Opiáty: prevalence a demografické faktory [Opiates: prevalence and demographic factors]. Adiktologie 1(1), 40 – 51.
 • Kalina, K. (2001). Jaká péče je kvalitní - Zajišťování a hodnocení kvality ve službách a programech pro drogově závislé [What care is of the high guality? Quality assurance and evaluation in the service and programmes for drug addicts ]. Adiktologie 1(1), 52 – 68.
 • Miovský, M. (2001). Kvalitativní přístup ve výzkumu závislostí: teoretická východiska a aplikační možnosti [The gualitative approach in research of addictions: theoretical resourses and possibilities of application]. Adiktologie, 1(1), 70 – 83.
 • Hrdina, P. (2001). Problémy evidence a dokumentace klientů nízkoprahových zařízení [The problem of client´s evidence and documentation in lowthreshold centers]. Adiktologie, 1(1), 84 – 93.
 • Zima, T. (2001). Metabolismus alkoholu a vliv na poškození organismu [Metabolism of alcohol and influence on the organism]. Adiktologie, 1(2), 40 – 59.
 • Fišerová, M., Páleníček, T. (2001). MDMA ( 3,4-methylendyoxymetamfetamin) - „Extáze“ [MDMA (3,4-methylendioxymethamphetamine) – „Ecstasy“]. Adiktologie, 1(2), 60 – 79.

 

Short reports

 • Nešpor, K. (2001). Primární prevence problémů působených návykovými látkami včetně alkoholu ve školním prostředí [School-based primary prevention of substance related problems]. Adiktologie, 1(1), 96 – 102.
 • Palm, R. (2001). Copernicus Project: Globální přístup k drogové problematice na komunitní úrovni [Global Approach on Drugs at the Community Level]. Adiktologie, 1(2), 96 – 105.
 • Fišerová, M., Páleníček.T. (2001). Testování tablet „Extáze“- kvalitativní analýza obsahu v České republice [MDMA (3,4-methylendioxymethamphetamine) - „Ecstasy“]. Adiktologie, 1(2), 106 – 109.

 

Practice

 • Kuda, K. (2001). Následná péče jako klíčový faktor v systému léčby závislostí [Aftercare as key factor in the drug-treatment system]. Adiktologie, 1(2), 82 – 93.

 

Discussion

 • Kalina, K. (2001). Náklady primární prevence a náklady sekundární a terciární prevence mimo systém veřejného zdravotního pojištění [Costs of Primary Prevention and Costs of Secondary and Tertiary Prevention Outside the Framework of Public Health Insurance]. Adiktologie, 1(S), 132 – 140.
 • Zábranský, T., Miovský, M., Gajdošíková, H., Mravčík, V., Kalina, K. (2001). Ekonomické náklady společnosti na zneužívání nelegálních („pouličních“) drog v České republice 1998 [Social Costs of Abuse of Illicit (Street) Drugs in the Czech Republic in 1998]. Adiktologie, 1(S), 142 – 189.
 • Zábranský, T. (2001). Analýzy nákladů a výnosů trestnosti držení nelegálních drog pro vlastní potřebu: ČR 2000 [Cost and Benefit Analysis of the mplementation of Penalization of Possession of Illegal Drugs for Personal Use in the Czech Republic in 2000]. Adiktologie, 1(S), 191 – 215.

Top
*/ ?> Overview of Articles Published in the Journal Adiktologie in 2001 Articles illustrations

 • Share this article
 • Sdílet