with support
ESF ČR

Vzdělávací aktivita je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Contact

Department of Addictology

First Faculty of Medicine
Charles University in Prague
General University Hospital in Prague

Apolinarska 4, Prague 2
Czech Republic
tel/fax: +420 224 968 270

email: info@adiktologie.cz

NETAD
Poradna
Drogy Info
Alkohol pod kontrolou

Site map

 1. Clinic of Addictology
  1. What we do
  2. Staff / Contact us
  3. Alerts
  4. For media
   1. Covered by media
   2. Our staff in the news
  5. Publications
   1. Activity reports
   2. Presentations
   3. Monographs
   4. Research Reports
   5. Textbooks
  6. Publications/abstracts of CA staff
   1. Tereza Adamkova
   2. Roman Gabrhelik
   3. Hana Fidesova
   4. Katerina Grohmannova
   5. Barbara Janíkova
   6. Kamil Kalina
   7. Lenka Stastna
   8. Michal Miovsky
   9. Pavlina Gabrhelikova
   10. Vendula Belackova
   11. Petr Popov
   12. Josef Radimecky
   13. Jarosolav Sejvl
   14. Jaroslav Vacek
   15. Monika Nevoralova
   16. Tomas Zabransky
   17. Petra Vondrackova
 1. Information from Addictology
  1. Drugs and addictions
  2. Drug policy
   1. Conferences
    1. International system of drug control
     1. Treaties
     2. Political declarations
     3. Papers of World Health Organisations
    2. EU strategic / position papers
    3. Drug policies in the world
  3. Primary prevention
  4. Treatment and after-care
  5. Risk minimization
  6. Drugs and laws
  7. Evaluatiuon
  8. Addictology in the world - digest
  9. Drugs - myths and stereotypes
  10. Drugs and art
 1. Projects
  1. Research projects
  2. Educational projects
  3. Developmental projects
 1. Publications/abstracts of CA staff
  1. Tereza Adamkova
  2. Roman Gabrhelik
  3. Hana Fidesova
  4. Katerina Grohmannova
  5. Barbara Janíkova
  6. Kamil Kalina
  7. Lenka Stastna
  8. Michal Miovsky
  9. Pavlina Gabrhelikova
  10. Vendula Belackova
  11. Petr Popov
  12. Josef Radimecky
  13. Jarosolav Sejvl
  14. Jaroslav Vacek
  15. Monika Nevoralova
  16. Tomas Zabransky
  17. Petra Vondrackova
 1. Study
  1. Pregradual
  2. Postgradual
  3. Lifelong
  4. For future students
 1. Informace z adiktologie
  1. Drogová politika
   1. Mezinárodní systém kontroly drog
    1. Strategické dokumenty OSN
     1. Úmluvy
     2. Politické deklarace
     3. Dokumenty Světové zdravotnické organizace
    2. Strategické dokumenty EU
    3. Různé typy drogových politik ve světě
  2. Primární prevence
  3. Léčba a následná péče
  4. Minimalizace rizik
  5. Drogy a zákon
  6. Adiktologie ve světě
  7. Drogy - mýty a stereotypy
  8. Drogy a společnost
  9. Nelátkové závislosti
 2. Klinika adiktologie
  1. Co jsme
  2. Kdo jsme
  3. Naši partneři
  4. Nepřehlédněte!
 3. Kalendář akcí
 4. Celoživotní vzdělávání
  1. Vzdělávání adiktologů
  2. Vzdělávání v oboru adiktologie
  3. Nabídka vzdělávání
   1. Aktuální nabídka
   2. Nabízená témata
   3. Archiv akcí
  4. Zahraniční spolupráce
   1. Aktuální akce
   2. Archiv akcí
  5. Vzdělávání zdarma
   1. Aktuální nabídka
   2. Archiv akcí
 5. Časopis Adiktologie
  1. Informace a pokyny
  2. 2013
  3. 2012
   1. 2012 / 1
   2. 2012 / 2
   3. 2012 / 3
   4. 2012 / 4
   5. 2012 / Supplementum
  4. 2011
   1. 2011 / 1
   2. 2011 / 2
   3. 2011 / 3
   4. 2011 / Supplementum
   5. 2011 / 4
  5. 2010
   1. 2010 / 1
   2. 2010 / 2
   3. 2010 / Supplementum
   4. 2010 / 3
   5. 2010 / 4
  6. 2009
   1. 2009 / 1
   2. 2009 / 2
   3. 2009/3
   4. 2009/4
  7. 2008
   1. 2008 / 1
   2. 2008 / 2
   3. 2008 / Supplementum
   4. 2008 / 3
   5. 2008 / 4
  8. 2007
   1. 2007 / 1
   2. 2007 / 2
   3. 2007 / 3
   4. 2007 / 4
   5. 2007 / Supplementum
  9. 2006
   1. 2006 / 1
   2. 2006 / 2
   3. 2006 / 3
   4. 2006 / Supplementum
   5. 2006 / 4
  10. 2005
   1. 2005 / 1
   2. 2005 / 2
   3. 2005 / 3
   4. 2005 / Supplementum
   5. 2005 / 4
  11. 2004
   1. 2004 / 4
   2. 2004 / 1
   3. 2004 / Supplementum
   4. 2004 / 2
   5. 2004 / 3
  12. 2003
   1. 2003 / 1
   2. 2003 / 2
   3. 2003 / Supplementum
  13. 2002
   1. 2002 / 1
   2. 2002 / 2
   3. 2002 / Supplementum
  14. 2001
   1. 2001 / 1
   2. 2001 / 2
   3. 2001 / Supplementum
 6. Publikace KA
  1. Zprávy o činnosti
  2. Prezentace
  3. Monografie
  4. Výzkumné zprávy
  5. Učebnice
  6. Abstrakta publikací pracovníků KA
   1. Vendula Běláčková
   2. Hana Fidesová
   3. Roman Gabrhelík
   4. Kamil Kalina
   5. Jiří Libra
   6. Michal Miovský
   7. Petr Popov
   8. Josef Radimecký
   9. Kateřina Svěcená
   10. Lenka Šťastná
   11. Jaroslav Vacek
   12. Petra Vondráčková
   13. Tomáš Zábranský
  7. Publikace jiných institucí
  8. Fulltext
 7. Studium
  1. Bleskovky k výuce
  2. Praxe
  3. Pro budoucí studenty
  4. Státní závěrečné zkoušky
   1. Bakalářské práce
   2. Diplomové práce
  5. Knihovna
  6. Denní bakalářské studium
  7. Kombinované bakalářské studium
  8. Denní magisterské studium
  9. Kombinované magisterské studium
  10. Doktorské studium
 8. Evaluační centrum
  1. Teorie evaluace
   1. Prevence
   2. Evaluace
  2. Nástroje pro evaluaci
   1. Evaluační nástroje obecně
   2. Nástroje pro evaluaci preventivních a léčebných programů
   3. Nástroje pro hodnocení kurzů
  3. Příklady dobré praxe
  4. Odkazy
 9. Projekty kliniky
  1. Výzkumné projekty
   1. Užívání drog u dětí a dospívajících z etnických minorit
  2. Rozvojové projekty
   1. Rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie
   2. NETAD
  3. Léčebné projekty
 10. Cena adiktologie
  1. Minulé ročníky
  2. Letošní ročník
  3. Nominace
  4. Kurt Gebauer
 11. Klinický provoz
  1. První kontakt
  2. Ambulantní provozy
  3. Lůžkové provozy
 12. Obor adiktologie
  1. Adiktologie jako obor
  2. Studijní obor a kvalifikace
   1. Pregraduální studium
   2. Postgraduální studium
   3. ERASMUS
   4. Praxe a stáže
  3. Systém prevence a léčby v ČR
   1. Koncepce preventivní a léčebné péče
   2. Školní prevence v adiktologii
   3. Programy minimalizace rizik a škod
   4. Léčba a následná péče
   5. Standardy kvality
   6. Systém certifikací
  4. Svépomocné systémy
  5. Věda v adiktologii
  6. Publikování v adiktologii
   1. Časopis Adiktologie
   2. Učebnice a hlavní oborové texty
   3. Terminologie
  7. Koordinace
   1. RVKPP
   2. NMS
   3. Odborné a profesní společnosti
   4. Klíčové dokumenty
   5. Etika a etický kodex
  8. Hledáte odborné partnery?
 13. Information from Addictology
  1. Drugs and addictions
  2. Drug policy
   1. Conferences
    1. International system of drug control
     1. Treaties
     2. Political declarations
     3. Papers of World Health Organisations
    2. EU strategic / position papers
    3. Drug policies in the world
  3. Primary prevention
  4. Treatment and after-care
  5. Risk minimization
  6. Drugs and laws
  7. Evaluatiuon
  8. Addictology in the world - digest
  9. Drugs - myths and stereotypes
  10. Drugs and art
 14. Clinic of Addictology
  1. What we do
  2. Staff / Contact us
  3. Alerts
  4. For media
   1. Covered by media
   2. Our staff in the news
  5. Publications
   1. Activity reports
   2. Presentations
   3. Monographs
   4. Research Reports
   5. Textbooks
  6. Publications/abstracts of CA staff
   1. Tereza Adamkova
   2. Roman Gabrhelik
   3. Hana Fidesova
   4. Katerina Grohmannova
   5. Barbara Janíkova
   6. Kamil Kalina
   7. Lenka Stastna
   8. Michal Miovsky
   9. Pavlina Gabrhelikova
   10. Vendula Belackova
   11. Petr Popov
   12. Josef Radimecky
   13. Jarosolav Sejvl
   14. Jaroslav Vacek
   15. Monika Nevoralova
   16. Tomas Zabransky
   17. Petra Vondrackova
 15. Events
 16. Projects
  1. Research projects
  2. Educational projects
  3. Developmental projects
 17. Addictology - journal
  1. Background
  2. Editorial board
  3. Advisory board
  4. Cooperating institutions
  5. For authors
  6. Order online
  7. Contacts
  8. Issues
   1. 2013
   2. 2012
    1. 2012 / 1
    2. 2012 / 2
    3. 2012 / 3
    4. 2012 / 4
   3. 2011
    1. 2011 / 1
    2. 2011 / 2
    3. 2011 / 3
    4. 2011 / 4
   4. 2010
    1. 2010/1
    2. 2010/2
    3. 2010 / Supplementum
    4. 2010/3
    5. 2010/4
   5. 2009
    1. 2009 / 1
    2. 2009 / 2
    3. 2009/3
    4. 2009/4
   6. 2008
    1. 2008 / 1
    2. 2008 / 2
    3. 2008 / Supplementum
    4. 2008/3
    5. 2008/4
   7. 2007
    1. 2007 / 1
    2. 2007 / 2
    3. 2007 / 3
    4. 2007 / 4
    5. 2007 / Supplementum
   8. 2006
    1. 2006 / 1
    2. 2006 / 2
    3. 2006 / 3
    4. 2006 / Supplementum
    5. 2006 / 4
   9. 2005
    1. 2005 / 1
    2. 2005 / 2
    3. 2005 / Supplementum
    4. 2005 / 3
    5. 2005 / 4
   10. 2004
    1. 2004 / 1
    2. 2004 / 2
    3. 2004 / 3
    4. 2004 / 4
    5. 2004 / Supplementum
   11. 2003
    1. 2003 / 1
    2. 2003 / 2
    3. 2003 / Supplementum
   12. 2002
    1. 2002 / 1
    2. 2002 / 2
    3. 2002 / Supplementum
   13. 2001
    1. 2001 / 1
    2. 2001 / Supplementum
    3. 2001 / 2
   14. Fulltext
 18. Study
  1. Pregradual
  2. Postgradual
  3. Lifelong
  4. For future students
 19. EC developmental project 3.1
  1. Partners
  2. Project implementation
   1. Logistics of studies
   2. Research and development
   3. International cooperation
  3. PR
 20. EC developmental project 3.2
  1. In-service professional education
  2. Seminars
  3. Training for trainers
  4. Partners
  5. CA staff training
  6. PR
 21. Research
  1. Research projects
  2. Qualitative approach and methods
  3. Internal education programs for CA staff
 22. Addiction field
  1. Addiction field
  2. Field of study and qualification
   1. Education of addictologists
   2. Post-graduate doctoral study programme
   3. ERASMUS
  3. Preventive and treatment system in the Czech Republic
   1. Scheme of preventive and treatment care
   2. School-level prevention in addictology
   3. Harm reduction and risk reduction programmes
   4. Treatment and aftercare
   5. Quality standards
   6. System of certifications
  4. Self-help systems in czech addictology
  5. Science in addictology
  6. Publishing in addictology
   1. The Adiktologie journal
   2. Textbooks and the field’s essenatial texts
   3. Terminology
  7. Coordination
   1. Government Council for Drug Policy Coordination
   2. National Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
   3. Professional associations
   4. Key documents
   5. Ethics and the Code
  8. Are you looking for expert partners
 1. Addiction field
  1. Addiction field
  2. Field of study and qualification
   1. Education of addictologists
   2. Post-graduate doctoral study programme
   3. ERASMUS
  3. Preventive and treatment system in the Czech Republic
   1. Scheme of preventive and treatment care
   2. School-level prevention in addictology
   3. Harm reduction and risk reduction programmes
   4. Treatment and aftercare
   5. Quality standards
   6. System of certifications
  4. Self-help systems in czech addictology
  5. Science in addictology
  6. Publishing in addictology
   1. The Adiktologie journal
   2. Textbooks and the field’s essenatial texts
   3. Terminology
  7. Coordination
   1. Government Council for Drug Policy Coordination
   2. National Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
   3. Professional associations
   4. Key documents
   5. Ethics and the Code
  8. Are you looking for expert partners
Top