with support
ESF ČR

Vzdělávací aktivita je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Contact

Department of Addictology

First Faculty of Medicine
Charles University in Prague
General University Hospital in Prague

Apolinarska 4, Prague 2
Czech Republic
tel/fax: +420 224 968 270

email: info@adiktologie.cz

NETAD
Poradna
Drogy Info
Alkohol pod kontrolou

Forum topics

In memoriam MUDr. Karel Hampl, CSc. - připojte svou vzpomínku

18.05.2011 | Publisher: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Počátkem letošního jara dostala naše odborná obec smutnou zprávu, že MUDr. Karel Hampl, CSc. zemřel dne 2. dubna 2011 po dlouhé těžké nemoci ve věku 82 let. Vážili jsme si ho jako odborníka i jako člověka. Zástupci Společnosti pro návykové nemoci položili o pět dní později na hřbitůvku nad Mělníkem kytičku k jeho rakvi; nyní mu ještě věnujme vzpomínku na stránkách Adiktologie. Budeme rádi, pokud připojíte také svoji vzpomínku.

Vyjádření názoru o kvalitě magisterské formy výuky (obor adiktologie)

21.02.2011 | Publisher: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Zde můžete vyjádřit vlastní názor na probíhající výuku jednotlivých předmětů magisterské formy studia oboru adiktologie.

Otázky do diskuse jsou např.:

 • Měla výuka jasně stanovené cíle?
 • Byly tyto cíle v rámci výuky naplaněny?
 • Byla výuka dobře organizačně zajištěna?
 • Byl výklad problematiky srozumitelný?
 • Byla výuka zajímavá a podnětná?
 • Poskytovat vyučující dostatečný prostor pro diskuzi?
 • Byly studijní materiály kvalitní a dostupné?
 • Byly požadavky pedagoga přiměřeně náročné?
 • Bylo hodnocení spravedlivé a probíhalo podle stanovených pravidel?

praxe v adiktologických službách

24.01.2011 | Publisher: Mgr. Lenka Reichelová

 • s čím se setkávám na praxi
 • co mě potěšilo, co zklamalo
 • co mi praxe přinesla
 • co doporučuji
 • na co se chci zeptat

Věda a výzkum

29.10.2009 | Publisher: MUDr. Tomáš Zábranský Ph.D.

Návrhy, komentáře, stížnosti a výhružky k textu výše

Systém hodnocení kvality výuky

29.07.2007 | Publisher: Mgr. Kateřina Grohmannová

Prostor pro Vaše názory, připomínky, podněty…

Konference Primární prevence rizikového chování 2006

20.12.2006 | Publisher:

Vážení účastníci konference, přednášející, pořadatelé, rádi bychom Vás tímto způsobem dali prostor pro vyjádření Vašich názorů, připomínek, nebo vylepšení vzhledem k organizačnímu a programovému zabezpečení konference. Váš názor nám pomůže při kvalitnějším zabezpečení konference v příštích letech. Děkujeme!

Počítačová učebna Centra adiktologie

03.11.2006 | Publisher: Mgr. Jaroslav Vacek

Prostor pro vaše názory...

Absťák

20.08.2006 | Publisher: MUDr. Tomáš Zábranský Ph.D.

Prostor pro názory ke článku v rubrice "drogy a mýty"