with support
ESF ČR

Vzdělávací aktivita je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Contact

Department of Addictology

First Faculty of Medicine
Charles University in Prague
General University Hospital in Prague

Apolinarska 4, Prague 2
Czech Republic
tel/fax: +420 224 968 270

email: info@adiktologie.cz

NETAD
Poradna
Drogy Info
Alkohol pod kontrolou

Forum

21.02.2011

Vyjádření názoru o kvalitě magisterské formy výuky (obor adiktologie)

Publisher: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Zde můžete vyjádřit vlastní názor na probíhající výuku jednotlivých předmětů magisterské formy studia oboru adiktologie.

Otázky do diskuse jsou např.:

  • Měla výuka jasně stanovené cíle?
  • Byly tyto cíle v rámci výuky naplaněny?
  • Byla výuka dobře organizačně zajištěna?
  • Byl výklad problematiky srozumitelný?
  • Byla výuka zajímavá a podnětná?
  • Poskytovat vyučující dostatečný prostor pro diskuzi?
  • Byly studijní materiály kvalitní a dostupné?
  • Byly požadavky pedagoga přiměřeně náročné?
  • Bylo hodnocení spravedlivé a probíhalo podle stanovených pravidel?

Pokud si přejete přispívat do diskuze, musíte se příhlásit nebo vytvořit registraci.

Top