with support
ESF ČR

Vzdělávací aktivita je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Contact

Department of Addictology

First Faculty of Medicine
Charles University in Prague
General University Hospital in Prague

Apolinarska 4, Prague 2
Czech Republic
tel/fax: +420 224 968 270

email: info@adiktologie.cz

NETAD
Poradna
Drogy Info
Alkohol pod kontrolou

Praxe

Centrum drogové prevence města Kladno

Centrum drogové prevence města Kladno

Centrum drogové prevence města Kladno Charakteristika provozu: primární prevence a odborné sociální poradenství Forma praxe: stáž Minimální věk: 18 let    Očkování: ..

Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov

Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov

Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov   Praxi je možné absolvovat v období od září do června v těchto provozech:   Denní stacionář pro závislé Charakteristika..

Drop In, o. p. s.

Drop In, o. p. s.

Drop In, o. p. s. Praxi je možné absolvovat v těchto provozech:   Středisko Drop In - Nízkoprahové středisko Charakteristika provozu: kontaktní centrum - místo prvníh..

Magdaléna, o. p. s.

Magdaléna, o. p. s.

Magdaléna, o. p. s. Praxi je možné absolvovat v terapeutické komunitě. Charakteristika provozu: rezidenční péče v trapeutické komunitě Forma praxe: stáž zážitkovou int..

o. s. SANANIM

o. s. SANANIM

o.s. SANANIM Praxi je možné absolvovat v těchto provozech:   K-centrum (KC) Praha Charakteristika provozu: kontaktní a poradenská práce s problémovými uživateli Form..

o.s. Prev-Centrum

o.s. Prev-Centrum

o.s. Prev-Centrum   Praxi je možné absolvovat v těchto provozech:   a) Ambulantní léčba Charakteristika provozu: ambulantní léčba je odborné zařízení poskytující amb..

o.s. Progressive

o.s. Progressive

o.s. Progressive   Praxi je možné absolvovat v těchto provozech:   STAGE5 Praha Charakteristika provozu: kontaktní centrum - kontaktní a poradenská práce s problémov..

Psychiatrická léčebna Bílá Voda

Psychiatrická léčebna Bílá Voda

PL Bílá Voda Praxi je možné absolvovat v těchto provozech   Charakteristika provozu: psychiatrická léčebna - krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá ústavní léčba, všechn..

Psychiatrická léčebna Červený dvůr

Psychiatrická léčebna Červený dvůr

PL Červený dvůr Forma praxe: stáž (možná 5 denní intenzivní nebo 10 denní volnější stáž), 2 studentky nebo studenti zároveň Minimální věk: 18 let Očkování: nepovinné ..

Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod

Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod

Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod Charakteristika provozu: Forma praxe: stáž (2 týdny) Minimální věk: 18 let Očkování: nepovinné Poplatek studenta za stravu/ubyt..

Remedis, s. r. o.

Remedis, s. r. o.

Remedis, s. r. o. Remedis poskytuje program komplexní léčby syndromu závislosti na nealkoholových drogách a substituční centrum Charakteristika provozu: ambulantní subs..

RIAPS Trutnov

RIAPS Trutnov

RIAPS Trutnov Pro studenty je garantováno jedno místo v daném zařízení měsíčně, konkrétní termín nástupu si student dohodne s pověřeným zástupcem zařízení. Praxi je mož..

Sdružení Podané ruce, o. s.

Sdružení Podané ruce, o. s.

Sdružení Podané ruce, o. s. Praxi je možné absolvovat v těchto provozech   Terénní programy (TP) Brno Charakteristika provozu: terénní práce s problémovými uživateli ..

Spolek Ulice Plzeň

Spolek Ulice Plzeň

Spolek Ulice Plzeň Posláním Spolku Ulice Plzeň je poskytovat sociálních a zdravotních služeb osobám ohroženým závislostí a poskytujícím komerční sexuální služby. Podílet..

VFN, Klinika adiktologie

VFN, Klinika adiktologie

VFN v Praze, Klinika adiktologie Apolinářšká 4, Praha 2 Praxi je možné absolvovat v těchto provozech ambulantní léčba – TOXI + substituce Charakteristika provozu: psy..

WHITE LIGHT I.

WHITE LIGHT I.

o. s. WHITE LIGHT I. Pro studenty je garantováno jedno místo v daném zařízení měsíčně, konkrétní termín nástupu si student dohodne s pověřeným zástupcem zařízení.  ..