Za podpory
ESF ČR

Vzdělávací aktivita je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kontakt

Klinika adiktologie

1. LF UK a VFN v Praze

Apolinářská 4, Praha 2
tel/fax: +420 224 968 270

email: info@adiktologie.cz

NETAD
Poradna
Drogy Info
Alkohol pod kontrolou

aktuálně

Významná událost: Reitox Academy na téma “Scaling-up prevention: Universal Prevention Curriculum”

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Významná událost: Reitox Academy na téma “Scaling-up prevention: Universal Prevention Curriculum”

28.11.2018 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy organizuje ve spolupráci s Evropským monitorovacím střediskem na drogy a drogové závislosti (EMCDDA) úžasnou událost v rámci finální konference projektu Universal Prevention Curriculum - Adapt (UPC-Adapt). Tento projekt je financován za podpory Evropské komise.

Diagnostika a terapie ADHD. Dospělí pacienti a klienti v adiktologii

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Diagnostika a terapie ADHD. Dospělí pacienti a klienti v adiktologii

14.11.2018 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

ADHD u dospělých pacientů a klientů v adiktologii (v kontextu duálních diagnóz, jejich diagnostiky a terapie) je stále výraznějším klinickým i výzkumným tématem. Postupně se ukazuje, že pravděpodobně stojí nejen za významným nárůstem některých typů závislostí, ale také za množstvím komplikací, konfliktů či nebezpečných situací v průběhu diagnostického a léčebného procesu. Zvyšuje riziko předčasného vypadnutí z léčby a znamená větší zátěž jak pro samotné klienty a pacienty, tak pro personál.

Predatory Publishers and Pseudo-journals: A Growing Threat to Health Science, Clinical Medicine and Professional Career

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Predatory Publishers and Pseudo-journals: A Growing Threat to Health Science, Clinical Medicine and Professional Career

24.10.2018 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Již příští týden se uskuteční přednáška Prof. Thomase Babora, která se bude konat v rámci přednáškového odpoledne - součásti kurzu "Novinky v biomedicínském výzkumu", kde přednášejí přední světoví odborníci.

Oslavy 70. let vzniku Apolináře

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Oslavy 70. let vzniku Apolináře

03.09.2018 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Srdečně Vás zveme na oslavy 70. let vzniku Apolináře, kdy jsou pro Vás v týdnu od 3.9. do 7.9.2018 připraveny různé akce.


SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU - MĚŘENÍ CO - 31.5.2018

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU - MĚŘENÍ CO - 31.5.2018

31.05.2018 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

V rámci Světového dne bez tabáku 31. 5. 2018 proběhne tradiční měření oxidu uhelnatého ve výdechu u kuřáků.

Klinika adiktologie přináší nová data k nekuřáckému zákonu

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Klinika adiktologie přináší nová data k nekuřáckému zákonu

11.05.2018 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Přijetí tzv. nekuřáckého zákona (Zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek) nechrání pouze pasivní kuřáky. Zákon pozměnil také vzorce užívání tabáku u samotných kuřáků. Realizovaná studie to dokazuje na datech, která porovnávala chování kuřáků tabáku v období 7 měsíců před a po zavedení tzv. nekuřáckého zákona.

Novinky