1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeKlinika Adiktologie
ksuchova 13.01.2020

Seznam pracovníků

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Vedoucí Centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol, pedagog

Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.

Vedoucí odborného oddělení, pedagog

Doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum, pedagog

 

Mgr. Tereza Jovbaková

Projektová manažerka a koordinátorka

 

Bc. Jana Konečná

Zástupce přednosty pro ekonomiku a vedení sekretariátů

 

Mgr. Adam Kulhánek

Vedoucí Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku, pedagog

PhDr. Jiří Libra

Zástupce přednosty pro vzdělávací činnost, pedagog

 

Mgr. et Mgr. Amalie Lososová, Ph.D.

Tutorka pro kombinovanou formu studia adiktologie, pedagog

PhDr. Michaela Malinová

Projektová manažerka a koordinátorka

 

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Přednosta Kliniky adiktologie

Mgr. Benjamin Petruželka

Vědecký pracovník, pedagog

 

Mgr. Gabriela Rolová

Vědecká pracovnice, pedagog

Kamila Sopková, MA

Asistentka sekretariátu přednosty

 

Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.

Odborný asistent, pedagog, agenda CŽV a Erasmus

Mgr. Jaroslav Šejvl

Odborný asistent, pedagog

Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.

vedoucí odborného oddělení, pedagog

 

Mgr. Jaroslav Vacek

Tutor pro prezenční formu studia, pedagog

 

Barbora Zouharová, DiS.

Asistentka sekretariátu přednosty