1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeKlinika Adiktologie
ksuchova 12.11.2019

| PRO STUDENTY

SZZK z adiktologie v lednu 2020

Státní závěrečné zkoušky se konají 27. – 31. 1. 2020

Bakalářské a diplomové práce se nadále neodevzdávají v pevné vazbě, ale pouze ve vazbě kroužkové, v jednom výtisku, jednostranný tisk. Výtisk práce si student po obhajobě může odnést.

Výstup ze studijního oddělení (splněné povinnosti) není třeba odevzdávat osobně, stačí poslat poštou.

Přečtěte si pečlivě excelové dokumenty s názvem SZZK termíny BC/nMGR kvůli aktuálním podmínkám odevzdávaní dokumentace a aktuálním formulářům.

Věnujte pozornost úpravě vstupních stran kvalifikační práce včetně Prohlášení (viz Protokol o úplnosti, resp. Opatření děkana č. 10/2010-příloha č. 1).

KE STAŽENÍ

SZZK Termíny BC

SZZK Termíny nMGR

SZZK Otázky BC

SZZK Otázky nMGR

Formulář_Souhlas se zveřejněním kvalifikační práce na webu adiktologie

 

ksuchova 27.02.2019

POZOR! ZMĚNY V SZZK 2019/2020

Bakalářské a diplomové práce se nadále neodevzdávají v pevné vazbě, ale pouze ve vazbě kroužkové, v jednom výtisku, jednostranný tisk. Výtisk práce si student po obhajobě může odnést.

 

ksuchova 21.01.2019

Hodnocení magisterského studia oboru adiktologie v zimním semestru akademického roku 2010/2011

V příloze tohoto článku naleznete zprávu z hodnocení výuky magisterského studia oboru adiktologie v zimním semestru akademického roku 2010/2011. Zpráva je přístupná studentům po zalogování.

ÚŘEDNÍ HODINY TUTORŮ PRO JEDNOTLIVÉ FORMY STUDIA

tutor pro denní studium:
Mgr. Jaroslav Vacek (středa 12:00 - 14:00)

tutor pro kombinované studium:
Mgr. et Mgr. Amalie Lososová, Ph.D. (středa 12:00 - 13:00)

Konzultační hodiny vyučujících a jejich aktuální kontakty
naleznete v sekci Kontakty - Zaměstnanci.