1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 19.10.2022

PŘED PRVNÍ NÁVŠTĚVOU JE VŽDY NUTNÉ SE OBJEDNAT!


ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE


KONTAKT | 224 968 208adambulance@vfn.cz

poskytuje ambulantní diagnostickou, preventivní, poradenskou a edukativní péči s možností krátkodobé terapeutické intervence pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách, problémové uživatele či osoby experimentující s drogami. Současně se věnujeme klientům s nelátkovými závislostmi, jako je závislost na jídle, workoholismus či gambling. Jedná se o bezplatnou odbornou ambulanci s možností zachování anonymity. Ambulance funguje jako první místo kontaktu pacienta se službami Kliniky adiktologie a v rámci poradenství je pacientovi doporučen další postup v léčbě a předány kontakty na příslušná oddělení či další specialisty. Před první návštěvou je nutné se objednat.

21


AMBULANCE DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ ADIKTOLOGIE

KONTAKT | 224 968 253 | addambulance@vfn.cz

je prvním specializovaným zdravotnickým zařízením ambulantního typu úzce zaměřeným na oblast závislostí, závislostních poruch a s nimi souvisejících komplikací u dětí a dorostu. Jedná se o pilotní projekt ověření konceptu adiktologické ambulance (vytvořené původně pro dospělé pacienty) adaptované pro cílovou skupinu do 18 let věku. Ambulance je součástí segmentu ambulantních služeb Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN. Před první návštěvou je nutné se objednat.

21


 

AMBULANCE PRO ALKOHOLOVÉ ZÁVISLOSTI (ALKO ambulance)

KONTAKT | 224968214, 224968236

Zajišťuje ambulantní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči pro osoby závislé na alkoholu, problémové uživatele alkoholu a osoby experimentující s alkoholem motivované ke změně stávajícího stavu a užívání alkoholu (snížení spotřeby, abstinence). Jedná se o odbornou zdravotnickou ambulanci, nikoliv o anonymní kontaktní a poradenskou službu.

 

21


 

AMBULANCE PRO NEALKOHOLOVÉ ZÁVISLOSTI (TOXI ambulance)

KONTAKT | 224 968 207

nabízí ambulantní preventivní, diagnostickou, léčebnou péči pro uživatele nealkoholových drog. Dále poskytuje specializovanou psychiatrickou péči, individuální a skupinovou psychoterapii systematickou, motivační rozhovory, nedílnou součástí služby je péče internistou - gastroenterologem v prostorách ambulance. Pro závislé na opoidech je poskytována komplexní substituční léčba vysokoprahového charakteru Suboxonem osobám starším 18let. K vyšetření nutno mít kartičku platného pojištění, doklad totožnosti a regulační poplatek.

 

21


 


.

474

 

    681

 3034